Παρακολούθηση
Martha Larson
Martha Larson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ru.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Collaborative filtering beyond the user-item matrix: A survey of the state of the art and future challenges
Y Shi, M Larson, A Hanjalic
ACM Computing Surveys (CSUR) 47 (1), 3, 2014
9082014
CLiMF: learning to maximize reciprocal rank with collaborative less-is-more filtering
Y Shi, A Karatzoglou, L Baltrunas, M Larson, N Oliver, A Hanjalic
Proceedings of the sixth ACM conference on Recommender systems, 139-146, 2012
4082012
List-wise learning to rank with matrix factorization for collaborative filtering
Y Shi, M Larson, A Hanjalic
Proceedings of the fourth ACM conference on Recommender systems, 269-272, 2010
3152010
TFMAP: optimizing MAP for top-n context-aware recommendation
Y Shi, A Karatzoglou, L Baltrunas, M Larson, A Hanjalic, N Oliver
Proceedings of the 35th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2012
2672012
TRECVID 2016: Evaluating Video Search, Video Event Detection, Localization, and Hyperlinking
J Fiscus, D Joy, M Michel, G Awad, AF Smeaton, GJF Jones, W Kraaij, ...
TRECVID 2016: Proceedings of TRECVID 2016, 1-18, 2016
153*2016
Cross-domain collaborative filtering with factorization machines
B Loni, Y Shi, M Larson, A Hanjalic
European conference on information retrieval, 656-661, 2014
1472014
Pairwise Geometric Matching for Large-Scale Object Retrieval
X Li, M Larson, A Hanjalic
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
1382015
Tags as bridges between domains: Improving recommendation with tag-induced cross-domain collaborative filtering
Y Shi, M Larson, A Hanjalic
International Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization …, 2011
1382011
Automatic tagging and geotagging in video collections and communities
M Larson, M Soleymani, P Serdyukov, S Rudinac, C Wartena, V Murdock, ...
Proceedings of the 1st ACM International Conference on Multimedia Retrieval, 51, 2011
1342011
Mining mood-specific movie similarity with matrix factorization for context-aware recommendation
Y Shi, M Larson, A Hanjalic
Proceedings of the Workshop on Context-Aware Movie Recommendation, 34-40, 2010
1242010
Crowdsourcing for affective annotation of video: Development of a viewer-reported boredom corpus
M Soleymani, M Larson
Proceedings of the ACM SIGIR 2010 Workshop on Crowdsourcing for Search …, 2010
1202010
The where in the tweet
W Li, P Serdyukov, AP de Vries, C Eickhoff, M Larson
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
1112011
Search and hyperlinking task at MediaEval 2012
M Eskevich, GJF Jones, S Chen, R Aly, R Ordelman, M Larson
CEUR-WS. org, 2012
1082012
Spoken content retrieval: A survey of techniques and technologies
M Larson, GJF Jones
Foundations and Trends in Information Retrieval 5 (4-5), 235-422, 2012
1042012
Mining contextual movie similarity with matrix factorization for context-aware recommendation
Y Shi, M Larson, A Hanjalic
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 4 (1), 16, 2013
1012013
Chalearn joint contest on multimedia challenges beyond visual analysis: An overview
HJ Escalante, V Ponce-López, J Wan, MA Riegler, B Chen, A Clapés, ...
2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 67-73, 2016
1002016
Adaptive diversification of recommendation results via latent factor portfolio
Y Shi, X Zhao, J Wang, M Larson, A Hanjalic
Proceedings of the 35th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2012
992012
Bayesian Personalized Ranking with Multi-Channel User Feedback
B Loni, R Pagano, M Larson, A Hanjalic
Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems, 361-364, 2016
972016
Using coherence-based measures to predict query difficulty
J He, M Larson, M De Rijke
European conference on information retrieval, 689-694, 2008
962008
Towards Large yet Imperceptible Adversarial Image Perturbations with Perceptual Color Distance
Z Zhao, Z Liu, M Larson
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
942020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20