Παρακολούθηση
Tzu Chuen Lu (呂慈純)
Tzu Chuen Lu (呂慈純)
Chaoyang University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cyut.edu.tw - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mining association rules procedure to support on-line recommendation by customers and products fragmentation
SW Changchien, TC Lu
Expert systems with applications 20 (4), 325-335, 2001
2462001
Color image retrieval technique based on color features and image bitmap
TC Lu, CC Chang
Information processing & management 43 (2), 461-472, 2007
1852007
A watermarking-based image ownership and tampering authentication scheme
CC Chang, YS Hu, TC Lu
Pattern Recognition Letters 27 (5), 439-446, 2006
1802006
Dual imaging-based reversible hiding technique using LSB matching
TC Lu, CY Tseng, JH Wu
Signal Processing 108, 77-89, 2015
1472015
A difference expansion oriented data hiding scheme for restoring the original host images
CC Chang, TC Lu
Journal of Systems and Software 79 (12), 1754-1766, 2006
1252006
Dual-image-based reversible data hiding method using center folding strategy
TC Lu, JH Wu, CC Huang
Signal Processing 115, 195-213, 2015
1242015
Dual-image-based reversible data hiding method using center folding strategy
TC Lu, JH Wu, CC Huang
Signal Processing 115, 195-213, 2015
1242015
A Survey of VQ Codebook Generation.
TC Lu, CC Chang
J. Inf. Hiding Multim. Signal Process. 1 (3), 190-203, 2010
952010
Reversible data hiding schemes for deoxyribonucleic acid (DNA) medium
CC Chang, TC Lu, YF Chang, RCT Lee
International Journal of Innovative Computing, Information and Control 3 (5 …, 2007
732007
High capacity reversible hiding scheme based on interpolation, difference expansion, and histogram shifting
TC Lu, CC Chang, YH Huang
Multimedia tools and applications 72, 417-435, 2014
682014
A high payload data embedding scheme using dual stego-images with reversibility
CC Chang, TC Lu, G Horng, YH Huang, YM Hsu
2013 9th International Conference on Information, Communications & Signal …, 2013
672013
Advances in intelligent information hiding and multimedia signal processing
JS Pan, PW Tsai, HC Huang
Springer Singapore, 2020
62*2020
Reversible index-domain information hiding scheme based on side-match vector quantization
CC Chang, TC Lu
Journal of Systems and Software 79 (8), 1120-1129, 2006
522006
Reversible data hiding in dual stego-images using frequency-based encoding strategy
TC Lu, LP Chi, CH Wu, HP Chang
Multimedia Tools and Applications 76, 23903-23929, 2017
382017
Interpolation-based hiding scheme using the modulus function and re-encoding strategy
TC Lu
Signal Processing 142, 244-259, 2018
362018
A transaction pattern analysis system based on neural network
TC Lu, KY Wu
Expert Systems with Applications 36 (3), 6091-6099, 2009
312009
Reversible data hiding using local edge sensing prediction methods and adaptive thresholds
TC Lu, CY Tseng, KM Deng
Signal processing 104, 152-166, 2014
302014
Lossless nibbled data embedding scheme based on difference expansion
TC Lu, CC Chang
Image and Vision Computing 26 (5), 632-638, 2008
262008
Technology convergence assessment: Case of blockchain within the IR 4.0 platform
PC Bhatt, V Kumar, TC Lu, T Daim
Technology in Society 67, 101709, 2021
242021
Pixel-value-ordering based reversible information hiding scheme with self-adaptive threshold strategy
TC Lu, CY Tseng, SW Huang, T Nhan Vo
Symmetry 10 (12), 764, 2018
212018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20