Παρακολούθηση
Yao-Win Peter Hong
Yao-Win Peter Hong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.nthu.edu.tw - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cooperative communications in resource-constrained wireless networks
YW Hong, WJ Huang, FH Chiu, CCJ Kuo
IEEE Signal processing magazine 24 (3), 47-57, 2007
5782007
A scalable synchronization protocol for large scale sensor networks and its applications
YW Hong, A Scaglione
IEEE Journal on selected areas in communications 23 (5), 1085-1099, 2005
4352005
Opportunistic large arrays: Cooperative transmission in wireless multihop ad hoc networks to reach far distances
A Scaglione, YW Hong
IEEE transactions on Signal Processing 51 (8), 2082-2092, 2003
4042003
Wireless sensor networks: signal processing and communications perspectives
A Swami, Q Zhao, YW Hong, L Tong
John Wiley & Sons, 2007
2862007
Enhancing physical-layer secrecy in multiantenna wireless systems: An overview of signal processing approaches
YWP Hong, PC Lan, CCJ Kuo
IEEE Signal Processing Magazine 30 (5), 29-40, 2013
2682013
Cooperative communications and networking: technologies and system design
YWP Hong, WJ Huang, CCJ Kuo
Springer Science & Business Media, 2010
2492010
Lifetime maximization for amplify-and-forward cooperative networks
WJ Huang, YWP Hong, CCJ Kuo
IEEE Transactions on Wireless Communications 7 (5), 1800-1805, 2008
2112008
Energy-efficient broadcasting with cooperative transmissions in wireless sensor networks
YW Hong, A Scaglione
IEEE Transactions on Wireless communications 5 (10), 2844-2855, 2006
1812006
Optimized opportunistic multicast scheduling (OMS) over wireless cellular networks
TP Low, MO Pun, YWP Hong, CCJ Kuo
IEEE Transactions on Wireless Communications 9 (2), 791-801, 2010
1442010
On the impact of quantized channel feedback in guaranteeing secrecy with artificial noise: The noise leakage problem
SC Lin, TH Chang, YL Liang, YWP Hong, CY Chi
IEEE Transactions on Wireless Communications 10 (3), 901-915, 2011
1202011
Bio-inspired algorithms for decentralized round-robin and proportional fair scheduling
R Pagliari, YWP Hong, A Scaglione
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 28 (4), 564-575, 2010
952010
Training sequence design for discriminatory channel estimation in wireless MIMO systems
TH Chang, WC Chiang, YWP Hong, CY Chi
IEEE Transactions on Signal Processing 58 (12), 6223-6237, 2010
802010
Time synchronization and reach-back communications with pulse-coupled oscillators for UWB wireless ad hoc networks
YW Hong, A Scaglione
IEEE Conference on Ultra Wideband Systems and Technologies, 2003, 190-194, 2003
732003
Signal processing approaches to secure physical layer communications in multi-antenna wireless systems
YWP Hong, PC Lan, CCJ Kuo
Springer Science & Business Media, 2013
722013
Two-way training for discriminatory channel estimation in wireless MIMO systems
CW Huang, TH Chang, X Zhou, YWP Hong
IEEE Transactions on Signal Processing 61 (10), 2724-2738, 2013
652013
To avoid or not to avoid CSI leakage in physical layer secret communication systems
TY Liu, PH Lin, SC Lin, YWP Hong, EA Jorswieck
IEEE Communications Magazine 53 (12), 19-25, 2015
572015
On multiple access for distributed dependent sources: a content-based group testing approach
YW Hong, A Scaglione
Information Theory Workshop, 298-303, 2004
522004
Traffic offloading in heterogeneous networks with energy harvesting personal cells-network throughput and energy efficiency
PS Yu, J Lee, TQS Quek, YWP Hong
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (2), 1146-1161, 2015
512015
Relay-assisted decorrelating multiuser detector (RAD-MUD) for cooperative CDMA networks
WJ Huang, YWP Hong, CCJ Kuo
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 26 (3), 550-560, 2008
492008
Probabilistic medium access control for full-duplex networks with half-duplex clients
SY Chen, TF Huang, KCJ Lin, YWP Hong, A Sabharwal
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (4), 2627-2640, 2017
422017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20