Παρακολούθηση
Ronaldo Menezes
Ronaldo Menezes
Professor of Data and Network Science, University of Exeter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα exeter.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human mobility: Models and applications
H Barbosa, M Barthelemy, G Ghoshal, CR James, M Lenormand, T Louail, ...
Physics Reports 734, 1-74, 2018
6182018
Case studies for self-organization in computer science
M Mamei, R Menezes, R Tolksdorf, F Zambonelli
Journal of Systems Architecture 52 (8-9), 443-460, 2006
2652006
A new approach to scalable linda-systems based on swarms
R Menezes, R Tolksdorf
Proceedings of the 2003 ACM symposium on Applied computing, 375-379, 2003
902003
Using swarm intelligence in linda systems
R Tolksdorf, R Menezes
International Workshop on Engineering Societies in the Agents World, 49-65, 2003
712003
The effect of recency to human mobility
H Barbosa, FB de Lima-Neto, A Evsukoff, R Menezes
EPJ Data Science 4 (1), 1-14, 2015
642015
The scaling of crime concentration in cities
M Oliveira, C Bastos-Filho, R Menezes
PloS one 12 (8), e0183110, 2017
542017
An adaptive in-network aggregation operator for query processing in wireless sensor networks
A Brayner, A Lopes, D Meira, R Vasconcelos, R Menezes
Journal of Systems and Software 81 (3), 328-342, 2008
472008
On the implementation of SwarmLinda
A Charles, R Menezes, R Tolksdorf
Proceedings of the 42nd annual Southeast regional conference, 297-298, 2004
392004
On coordination and its significance to distributed and multi‐agent systems
S Ossowski, R Menezes
Concurrency and Computation: Practice and Experience 18 (4), 359-370, 2006
382006
Toward adaptive query processing in wireless sensor networks
A Brayner, A Lopes, D Meira, R Vasconcelos, R Menezes
Signal Processing 87 (12), 2911-2933, 2007
362007
Adaptiveness in linda-based coordination models
R Menezes, R Tolksdorf
International Workshop on Engineering Self-Organising Applications, 212-232, 2003
352003
Understanding the spread of malicious mobile-phone programs and their damage potential
P Wang, MC González, R Menezes, AL Barabási
International journal of information security 12 (5), 383-392, 2013
332013
A recommender system for youtube based on its network of reviewers
S Qin, R Menezes, M Silaghi
2010 IEEE Second International Conference on Social Computing, 323-328, 2010
302010
A bio-inspired crime simulation model
V Furtado, A Melo, ALV Coelho, R Menezes, R Perrone
Decision Support Systems 48 (1), 282-292, 2009
262009
Spatio-temporal variations in the urban rhythm: the travelling waves of crime
M Oliveira, E Ribeiro, C Bastos-Filho, R Menezes
EPJ Data Science 7 (1), 1-13, 2018
252018
On the effect of human mobility to the design of metropolitan mobile opportunistic networks of sensors
M Tomasini, B Mahmood, F Zambonelli, A Brayner, R Menezes
Pervasive and Mobile Computing 38, 215-232, 2017
252017
Complex Networks: Second International Workshop, CompleNet 2010, Rio de Janeiro, Brazil, October 13-15, 2010, Revised Selected Papers
LF Costa, A Evuskoff, G Mangioni, R Menezes
Springer Science & Business Media, 2011
242011
A self-organizing approach to tuple distribution in large-scale tuple-space systems
M Casadei, R Menezes, M Viroli, R Tolksdorf
International Workshop on Self-Organizing Systems, 146-160, 2007
222007
Unveiling the interplay between the TLR4/MD2 complex and HSP70 in the human cardiovascular system: a computational approach
AA de Oliveira, J Faustino, ME de Lima, R Menezes, KP Nunes
International journal of molecular sciences 20 (13), 3121, 2019
202019
Communication diversity in particle swarm optimizers
M Oliveira, D Pinheiro, B Andrade, C Bastos-Filho, R Menezes
International Conference on Swarm Intelligence, 77-88, 2016
202016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20