Παρακολούθηση
Kastritis Efstathios  OR Castritis Efstathios
Kastritis Efstathios OR Castritis Efstathios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma
SV Rajkumar, MA Dimopoulos, A Palumbo, J Blade, G Merlini, MV Mateos, ...
The lancet oncology 15 (12), e538-e548, 2014
50522014
BET bromodomain inhibition as a therapeutic strategy to target c-Myc
JE Delmore, GC Issa, ME Lemieux, PB Rahl, J Shi, HM Jacobs, E Kastritis, ...
Cell 146 (6), 904-917, 2011
31122011
International Myeloma Working Group consensus criteria for response and minimal residual disease assessment in multiple myeloma
S Kumar, B Paiva, KC Anderson, B Durie, O Landgren, P Moreau, ...
The lancet oncology 17 (8), e328-e346, 2016
25412016
Hematological findings and complications of COVID‐19
E Terpos, I Ntanasis‐Stathopoulos, I Elalamy, E Kastritis, TN Sergentanis, ...
American journal of hematology 95 (7), 834-847, 2020
21372020
Osteonecrosis of the jaw in cancer after treatment with bisphosphonates: incidence and risk factors
A Bamias, E Kastritis, C Bamia, LA Moulopoulos, I Melakopoulos, ...
J Clin Oncol 23 (34), 8580-7, 2005
16092005
New criteria for response to treatment in immunoglobulin light chain amyloidosis based on free light chain measurement and cardiac biomarkers: impact on survival outcomes
G Palladini, A Dispenzieri, MA Gertz, S Kumar, A Wechalekar, ...
J Clin Oncol 30 (36), 4541-4549, 2012
9382012
Reduction of osteonecrosis of the jaw (ONJ) after implementation of preventive measures in patients with multiple myeloma treated with zoledronic acid
MA Dimopoulos, E Kastritis, C Bamia, I Melakopoulos, D Gika, M Roussou, ...
Annals of Oncology 20 (1), 117-120, 2009
5772009
Organ-specific manifestations of COVID-19 infection
M Gavriatopoulou, E Korompoki, D Fotiou, I Ntanasis-Stathopoulos, ...
Clinical and experimental medicine 20, 493-506, 2020
5312020
A European collaborative study of treatment outcomes in 346 patients with cardiac stage III AL amyloidosis
AD Wechalekar, SO Schonland, E Kastritis, JD Gillmore, MA Dimopoulos, ...
Blood, The Journal of the American Society of Hematology 121 (17), 3420-3427, 2013
5042013
Diagnosis of monoclonal gammopathy of renal significance
F Bridoux, N Leung, CA Hutchison, G Touchard, S Sethi, JP Fermand, ...
Kidney international 87 (4), 698-711, 2015
4762015
The evaluation of monoclonal gammopathy of renal significance: a consensus report of the International Kidney and Monoclonal Gammopathy Research Group
N Leung, F Bridoux, V Batuman, A Chaidos, P Cockwell, VD D’Agati, ...
Nature Reviews Nephrology 15 (1), 45-59, 2019
4722019
Pathogenesis and treatment of renal failure in multiple myeloma
MA Dimopoulos, E Kastritis, L Rosinol, J Bladé, H Ludwig
Leukemia 22 (8), 1485-1493, 2008
4672008
Osteonecrosis of the jaw in patients with multiple myeloma treated with bisphosphonates: evidence of increased risk after treatment with zoledronic acid
MA Dimopoulos, E Kastritis, A Anagnostopoulos, I Melakopoulos, D Gika, ...
haematologica 91 (7), 968-971, 2006
4642006
International Myeloma Working Group recommendations for the diagnosis and management of myeloma-related renal impairment
MA Dimopoulos, P Sonneveld, N Leung, G Merlini, H Ludwig, E Kastritis, ...
Journal of Clinical Oncology 34 (13), 1544-1557, 2016
4392016
European Myeloma Network guidelines for the management of multiple myeloma-related complications
E Terpos, M Kleber, M Engelhardt, S Zweegman, F Gay, E Kastritis, ...
haematologica 100 (10), 1254, 2015
4072015
Daratumumab-based treatment for immunoglobulin light-chain amyloidosis
E Kastritis, G Palladini, MC Minnema, AD Wechalekar, A Jaccard, HC Lee, ...
New England Journal of Medicine 385 (1), 46-58, 2021
3702021
How I treat monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS)
JP Fermand, F Bridoux, RA Kyle, E Kastritis, BM Weiss, MA Cook, ...
Blood, The Journal of the American Society of Hematology 122 (22), 3583-3590, 2013
3642013
Emerging treatment strategies for COVID-19 infection
M Gavriatopoulou, I Ntanasis-Stathopoulos, E Korompoki, D Fotiou, ...
Clinical and experimental medicine 21, 167-179, 2021
3612021
Bortezomib with or without dexamethasone in primary systemic (light chain) amyloidosis
E Kastritis, AD Wechalekar, MA Dimopoulos, G Merlini, PN Hawkins, ...
J Clin Oncol 28 (6), 1031-1037, 2010
3492010
Phase 3 trial of ibrutinib plus rituximab in Waldenström’s macroglobulinemia
MA Dimopoulos, A Tedeschi, J Trotman, R García-Sanz, D Macdonald, ...
New England journal of medicine 378 (25), 2399-2410, 2018
3282018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20