Παρακολούθηση
Georgios A. Spyroulias
Georgios A. Spyroulias
Professor, University of Patras, Department of Pharmacy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Selectivity of commonly used pharmacological inhibitors for cystathionine β synthase (CBS) and cystathionine γ lyase (CSE)
A Asimakopoulou, P Panopoulos, CT Chasapis, C Coletta, Z Zhou, ...
British journal of pharmacology 169 (4), 922-932, 2013
4052013
Computational approaches in target identification and drug discovery
T Katsila, GA Spyroulias, GP Patrinos, MT Matsoukas
Computational and structural biotechnology journal 14, 177-184, 2016
3782016
Solution structure of reduced horse heart cytochrome c
L Banci, I Bertini, JG Huber, GA Spyroulias, P Turano
JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry 4, 21-31, 1999
1821999
Mechanism of CuA assembly
LA Abriata, L Banci, I Bertini, S Ciofi-Baffoni, P Gkazonis, GA Spyroulias, ...
Nature chemical biology 4 (10), 599-601, 2008
1412008
Metalloporphyrinosilicas: a new class of hybrid organic–inorganic materials acting as selective biomimetic oxidation catalysts
P Battioni, E Cardin, M Louloudi, B Schöllhorn, GA Spyroulias, D Mansuy, ...
Chemical Communications, 2037-2038, 1996
1011996
Novel Rectangular [Fe4 (μ4-OHO)(μ-OH) 2] 7+ versus “Butterfly”[Fe4 (μ3-O) 2] 8+ Core Topology in the FeIII/RCO2-/phen Reaction Systems (R= Me, Ph; phen= 1, 10-Phenanthroline …
AK Boudalis, N Lalioti, GA Spyroulias, CP Raptopoulou, A Terzis, ...
Inorganic chemistry 41 (24), 6474-6487, 2002
952002
Comparative Study of Structure− Properties Relationship for Novel β-Halogenated Lanthanide Porphyrins and Their Nickel and Free Bases Precursors, as a Function of Number and …
GA Spyroulias, AP Despotopoulos, CP Raptopoulou, A Terzis, ...
Inorganic chemistry 41 (10), 2648-2659, 2002
852002
RING finger E3 ubiquitin ligases: structure and drug discovery
CT Chasapis, GA Spyroulias
Current pharmaceutical design 15 (31), 3716-3731, 2009
722009
The delivery of copper for thylakoid import observed by NMR
L Banci, I Bertini, S Ciofi-Baffoni, NG Kandias, NJ Robinson, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (22), 8320-8325, 2006
702006
Biosynthesis of rhamnolipid by a Marinobacter species expands the paradigm of biosurfactant synthesis to a new genus of the marine microflora
L Tripathi, MS Twigg, A Zompra, K Salek, VU Irorere, T Gutierrez, ...
Microbial Cell Factories 18, 1-12, 2019
692019
Identification and characterisation of short chain rhamnolipid production in a previously uninvestigated, non-pathogenic marine pseudomonad
MS Twigg, L Tripathi, A Zompra, K Salek, VU Irorere, T Gutierrez, ...
Applied microbiology and biotechnology 102, 8537-8549, 2018
682018
Structure–function discrimination of the N‐and C‐catalytic domains of human angiotensin‐converting enzyme: implications for Cl–activation and peptide hydrolysis mechanisms
AG Tzakos, AS Galanis, GA Spyroulias, P Cordopatis, E Manessi‐Zoupa, ...
Protein engineering 16 (12), 993-1003, 2003
682003
Soluble guanylyl cyclase activation by HMR-1766 (ataciguat) in cells exposed to oxidative stress
Z Zhou, A Pyriochou, A Kotanidou, G Dalkas, M Van Eickels, G Spyroulias, ...
American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 295 (4 …, 2008
662008
Comparison of the solution structures of angiotensin I & II: Implication for structure‐function relationship
GA Spyroulias, P Nikolakopoulou, A Tzakos, IP Gerothanassis, V Magafa, ...
European journal of biochemistry 270 (10), 2163-2173, 2003
662003
Synthesis, characterization, and x-ray study of a heteroleptic samarium (III) porphyrin double decker complex
GA Spyroulias, AG Coutsolelos, CP Raptopoulou, A Terzis
Inorganic Chemistry 34 (9), 2476-2479, 1995
621995
Plasma and serum metabolite association networks: Comparability within and between studies using NMR and MS profiling
M Suarez-Diez, J Adam, J Adamski, SA Chasapi, C Luchinat, A Peters, ...
Journal of Proteome Research 16 (7), 2547-2559, 2017
532017
Structural features of angiotensin-I converting enzyme catalytic sites: conformational studies in solution, homology models and comparison with other zinc metallopeptidases
GA Spyroulias, AS Galanis, G Pairas, E Manessi-Zoupa, P Cordopatis
Current topics in medicinal chemistry 4 (4), 403-429, 2004
532004
Pyrrolo[2,3-a]carbazoles as Potential Cyclin Dependent Kinase 1 (CDK1) Inhibitors. Synthesis, Biological Evaluation, and Binding Mode through Docking Simulations
MA Fousteris, A Papakyriakou, A Koutsourea, M Manioudaki, ...
Journal of medicinal chemistry 51 (4), 1048-1052, 2008
522008
Synthesis and physicochemical characterization of protonated and deprotonated forms in heteroleptic lanthanide (III) porphyrinate double-deckers. X-ray structure of GdIIIH (oep …
GA Spyroulias, CP Raptopoulou, D de Montauzon, A Mari, R Poilblanc, ...
Inorganic chemistry 38 (8), 1683-1696, 1999
521999
Intramolecular dynamics of asymmetric lanthanide (III) porphyrin sandwich complexes in solution
SP Babailov, AG Coutsolelos, A Dikiy, GA Spyroulias
European Journal of Inorganic Chemistry 2001 (1), 303-306, 2001
462001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20