Παρακολούθηση
Mariya Zheleva
Mariya Zheleva
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα albany.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Broadband adoption| the bandwidth divide: obstacles to efficient broadband adoption in rural sub-Saharan Africa
V Pejovic, DL Johnson, M Zheleva, E Belding, L Parks, G Van Stam
International Journal of Communication 6, 25, 2012
642012
Kwiizya: Local cellular network services in remote areas
M Zheleva, A Paul, DL Johnson, E Belding
Proceeding of the 11th annual international conference on Mobile systems …, 2013
612013
Txminer: Identifying transmitters in real-world spectrum measurements
M Zheleva, R Chandra, A Chowdhery, A Kapoor, P Garnett
2015 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks …, 2015
442015
The increased bandwidth fallacy: performance and usage in rural zambia
M Zheleva, P Schmitt, M Vigil, E Belding
Proceedings of the 4th Annual Symposium on Computing for Development, 1-10, 2013
292013
Robust and efficient modulation recognition based on local sequential iq features
W Xiong, P Bogdanov, M Zheleva
IEEE INFOCOM 2019-IEEE Conference on Computer Communications, 1612-1620, 2019
252019
Enabling a nationwide radio frequency inventory using the spectrum observatory
MZ Zheleva, R Chandra, A Chowdhery, P Garnett, A Gupta, A Kapoor, ...
IEEE Transactions on Mobile Computing 17 (2), 362-375, 2017
232017
Smart city sensing and communication sub-infrastructure
M Habibzadeh, W Xiong, M Zheleva, EK Stern, BH Nussbaum, T Soyata
2017 IEEE 60th International Midwest Symposium on Circuits and Systems …, 2017
222017
HybridCell: Cellular connectivity on the fringes with demand-driven local cells
P Schmitt, D Iland, M Zheleva, E Belding
IEEE INFOCOM 2016-The 35th Annual IEEE International Conference on Computer …, 2016
222016
Learning the unknown: Improving modulation classification performance in unseen scenarios
E Perenda, S Rajendran, G Bovet, S Pollin, M Zheleva
IEEE INFOCOM 2021-IEEE Conference on Computer Communications, 1-10, 2021
192021
Smallholder agriculture in the information age: Limits and opportunities
M Zheleva, P Bogdanov, DS Zois, W Xiong, R Chandra, M Kimball
Proceedings of the 2017 Workshop on Computing within Limits, 59-70, 2017
172017
Internet bandwidth upgrade: implications on performance and usage in rural zambia
M Zheleva, P Schmitt, M Vigil, E Belding
Information Technologies & International Development 11 (2), pp. 1-18, 2015
132015
VillageLink: Wide-area wireless coverage
V Pejovic, DL Johnson, M Zheleva, EM Belding, A Lysko
2014 Sixth International Conference on Communication Systems and Networks …, 2014
112014
Bringing visibility to rural users in Cote d'Ivoire
M Zheleva, P Schmitt, M Vigil, E Belding
Proceedings of the Sixth International Conference on Information and …, 2013
102013
AirVIEW: Unsupervised transmitter detection for next generation spectrum sensing
M Zheleva, P Bogdanov, T Larock, P Schmitt
IEEE INFOCOM 2018-IEEE Conference on Computer Communications, 1673-1681, 2018
92018
VillageLink: A channel allocation technique for wide-area white space networks
V Pejovic, DL Johnson, M Zheleva, EM Belding, A Lysko
White Space Communication: Advances, Developments and Engineering Challenges …, 2015
82015
Evolutionary optimization of residual neural network architectures for modulation classification
E Perenda, S Rajendran, G Bovet, S Pollin, M Zheleva
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 8 (2), 542-556, 2021
72021
Protecting location privacy from untrusted wireless service providers
K Sung, B Levine, M Zheleva
Proceedings of the 13th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless …, 2020
62020
Towards a socio-technical framework for bridging the digital divide in rural emergency preparedness and response: Integrating user adoption, heterogeneous wide-area networks …
M Gasco-Hernandez, M Zheleva, P Bogdanov, J Ramon Gil-Garcia
Proceedings of the 20th Annual International Conference on Digital …, 2019
62019
AirLab: consistency, fidelity and privacy in wireless measurements
V Kone, M Zheleva, M Wittie, BY Zhao, EM Belding, H Zheng, K Almeroth
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 41 (1), 60-65, 2011
62011
Supporting Resilience in Rural Emergency Preparedness and Response Through Improved Information Access
K Doke, Q Yuan, M Gasco-Hernandez, M Sutherland-Mitzer, ...
GetMobile: Mobile Computing and Communications 24 (2), 5-11, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20