Παρακολούθηση
Athanassios Chrissanthopoulos
Athanassios Chrissanthopoulos
Assistant Professor, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Preparation of ZnO nanoparticles by thermal decomposition of zinc alginate
S Baskoutas, P Giabouranis, SN Yannopoulos, V Dracopoulos, L Toth, ...
Thin solid films 515 (24), 8461-8464, 2007
1262007
Optical and dielectric properties of ZnO‐PVA nanocomposites
N Bouropoulos, GC Psarras, N Moustakas, A Chrissanthopoulos, ...
physica status solidi (a) 205 (8), 2033-2037, 2008
1212008
Synthesis and characterization of ZnO/NiO p–n heterojunctions: ZnO nanorods grown on NiO thin film by thermal evaporation
A Chrissanthopoulos, S Baskoutas, N Bouropoulos, V Dracopoulos, ...
Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications 9 (2), 132-139, 2011
1132011
Novel ZnO nanostructures grown on carbon nanotubes by thermal evaporation
A Chrissanthopoulos, S Baskoutas, N Bouropoulos, V Dracopoulos, ...
Thin Solid Films 515 (24), 8524-8528, 2007
1032007
Temperature induced changes on the structure and the dynamics of the “tetrahedral” glasses and melts of and
SN Yannopoulos, AG Kalampounias, A Chrissanthopoulos, ...
The Journal of chemical physics 118 (7), 3197-3214, 2003
782003
Enhanced Raman gain of Ge–Ga–Sb–S chalcogenide glass for highly nonlinear microstructured optical fibers
T Kohoutek, X Yan, TW Shiosaka, SN Yannopoulos, A Chrissanthopoulos, ...
JOSA B 28 (9), 2284-2290, 2011
612011
Probing the structure of GdCl 3–KCl melt mixtures by electronic absorption spectroscopy of the hypersensitive f← f transitions of Ho 3+ and by Raman spectroscopy
A Chrissanthopoulos, GN Papatheodorou
Physical Chemistry Chemical Physics 2 (16), 3709-3714, 2000
592000
Vibrational spectroscopic and computational studies of sol–gel derived CaO–MgO–SiO2 binary and ternary bioactive glasses
A Chrissanthopoulos, N Bouropoulos, SN Yannopoulos
Vibrational Spectroscopy 48 (1), 118-125, 2008
572008
Effect of silver doping on the structure and phase separation of sulfur-rich As–S glasses: Raman and SEM studies
F Kyriazis, A Chrissanthopoulos, V Dracopoulos, M Krbal, T Wagner, ...
Journal of non-crystalline solids 355 (37-42), 2010-2014, 2009
552009
Effect of cluster size of chalcogenide glass nanocolloidal solutions on the surface morphology of spin-coated amorphous films
T Kohoutek, T Wagner, M Frumar, A Chrissanthopoulos, O Kostadinova, ...
Journal of Applied Physics 103 (6), 063511, 2008
542008
Vanadium (V) complexes in molten salts of interest for the catalytic oxidation of sulphur dioxide
S Boghosian, F Borup, A Chrissanthopoulos
Catalysis letters 48 (3), 145-150, 1997
411997
Vibrational dynamics and surface structure of amorphous selenium
T Scopigno, W Steurer, SN Yannopoulos, A Chrissanthopoulos, M Krisch, ...
Nature communications 2 (1), 1-7, 2011
392011
Temperature dependence of the f← f hypersensitive transitions of Ho3+ and Nd3+ in molten salt solvents and the structure of the LaCl3–KCl melts
A Chrissanthopoulos, GN Papatheodorou
Journal of molecular structure 782 (2-3), 130-142, 2006
392006
Catalytic Activity and Deactivation of SO2Oxidation Catalysts in Simulated Power Plant Flue Gases
SG Masters, A Chrissanthopoulos, KM Eriksen, S Boghosian, ...
Journal of Catalysis 166 (1), 16-24, 1997
351997
The influence of Au film thickness and annealing conditions on the VLS-assisted growth of ZnO nanostructures
K Govatsi, A Chrissanthopoulos, V Dracopoulos, SN Yannopoulos
Nanotechnology 25 (21), 215601, 2014
332014
Calcite overgrowth on carboxylated polymers
E Dousi, J Kallitsis, A Chrissanthopoulos, AH Mangood, E Dalas
Journal of crystal growth 253 (1-4), 496-503, 2003
322003
Structure of Vanadium Oxosulfato Complexes in V2O5−M2S2O7−M2SO4 (M = K, Cs) Melts. A High Temperature Spectroscopic Study
S Boghosian, A Chrissanthopoulos, R Fehrmann
The Journal of Physical Chemistry B 106 (1), 49-56, 2002
312002
Silicate glasses at the ionic limit: Alkaline-earth sub-orthosilicates
NK Nasikas, A Chrissanthopoulos, N Bouropoulos, S Sen, ...
Chemistry of Materials 23 (16), 3692-3697, 2011
302011
Vibrational modes and structure of the LaCl3CsCl melts
GD Zissi, A Chrissanthopoulos, GN Papatheodorou
Vibrational spectroscopy 40 (1), 110-117, 2006
292006
The overgrowth of hydroxyapatite on new functionalized polymers
E Dalas, A Chrissanthopoulos
Journal of crystal growth 255 (1-2), 163-169, 2003
292003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20