Παρακολούθηση
Dimitris Syndoukas
Dimitris Syndoukas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algorithms for color image edge enhancement using potential functions
D Sindoukas, N Laskaris, S Fotopoulos
IEEE Signal Processing Letters 4 (9), 269-272, 1997
341997
A heuristically enhanced gradient approximation (HEGA) algorithm for training neural networks
D Panagiotopoulos, C Orovas, D Syndoukas
Neurocomputing 73 (7-9), 1303-1323, 2010
112010
Multichannel distance filtering of seismic electric signals
G Economou, A Ifantis, D Sindoukas
1996 8th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 1996), 1-4, 1996
91996
Relationship between business communication and business sustainability in times of uncertainty. A case study of Greece
S Kalogiannidis, D Syndoukas, O Papaevangelou, F Chatzitheodoridis
International Journal of Professional Business Review 8 (5), e01477-e01477, 2023
72023
Information technology and human resource management in educational institutions
O Papaevangelou, D Syndoukas, S Kalogiannidis, S Kontsas
Journal of System and Management Sciences 13 (2), 258-272, 2023
72023
Image enhancement using color and spatial information
S Fotopoulos, D Sindoukas, N Laskaris, G Economou
1997 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1997
71997
Mega sporting events and their socio-economic impact: Case study of the 2022 FIFA World Cup
EE Nikolaou, G Konteos, S Kalogiannidis, D Syndoukas
Journal of Infrastructure, Policy and Development 7 (2), 2158, 2023
62023
Efficacy of embedding IT in human resources (HR) practices in education management
O Papaevangelou, D Syndoukas, S Kalogiannidis, F Chatzitheodoridis
Journal of Infrastructure, Policy and Development 8 (1), 2023
52023
Color image enhancement using local density function estimators
D Sindoukas, G Economou, A Ifantis, S Fotopoulos
Proceedings of 13th International Conference on Digital Signal Processing 2 …, 1997
41997
Color image filtering using generalized cost functions
D Sindoukas, S Fotopoulos, G Economou
1996 8th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 1996), 1-4, 1996
41996
Impact of bioenergy on economic growth and development: an European perspective
S Kalogiannidis, F Chatzitheodoridis, S Kontsas, D Syndoukas
International Journal of Energy Economics and Policy 13 (3), 494-506, 2023
32023
Neural network based autonomous control of a speech synthesis system
D Panagiotopoulos, C Orovas, D Syndoukas
Intelligent Systems with Applications 14, 200077, 2022
32022
Distance Weighted Multichannel Filters
D Sindoukas, S Fotopoulos, G Economou
12th European Conference on Circuit Theory & Design - ECCTD '95, 829-832, 1995
31995
Vector nonlinear data dependent filters
S Fotopoulos, G Economou, N Laskaris, D Sindukas
Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS …, 1994
31994
Performance evaluation on encrypted-non encrypted database fields containing IoT data
C Asiminidis, I Georgiadis, D Syndoukas, G Kokkonis, S Kontogiannis
Proceedings of the 23rd International Database Applications & Engineering …, 2019
22019
Effective communication as a moderating factor in international business crisis management
S Kalogiannidis, O Papaevangelou, D Syndoukas, F Chatzitheodoridis
International Journal of Applied 17 (2), 246-259, 2023
12023
Measurements on encrypted and non-encrypted IoT datasets stored in relational and JSONB fields
G Kokkonis, C Asiminidis, I Georgiadis, D Syndoukas, S Kontogiannis
2019 4th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2019
12019
On-line monitoring of the heart rate variability spectral parameters of patients after myocardial infarction in intensive coronary unit
A Bezerianos, A Brikou, D Alexopoulos, D Sindoukas, R Lontis
Computers in Cardiology 1996, 501-504, 1996
11996
The impact of agricultural extension services on farm output: A worldwide viewpoint
S Kalogiannidis, D Syndoukas
Research on World Agricultural Economy 5 (1), 96-114, 2024
2024
Applying rhetorical methods to teach writing techniques to pre-service teachers
R Soultana
International Journal of Education 12 (2), 406-420, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20