Παρακολούθηση
Francisco (Paco) Guzmán
Francisco (Paco) Guzmán
Research Scientist - Facebook AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Unsupervised cross-lingual representation learning at scale
A Conneau, K Khandelwal, N Goyal, V Chaudhary, G Wenzek, F Guzmán, ...
arXiv preprint arXiv:1911.02116, 2019
16522019
The flores evaluation datasets for low-resource machine translation: Nepali-english and sinhala-english
F Guzmán, PJ Chen, M Ott, J Pino, G Lample, P Koehn, V Chaudhary, ...
arXiv preprint arXiv:1902.01382, 2019
1562019
Ccnet: Extracting high quality monolingual datasets from web crawl data
G Wenzek, MA Lachaux, A Conneau, V Chaudhary, F Guzmán, A Joulin, ...
arXiv preprint arXiv:1911.00359, 2019
1522019
Wikimatrix: Mining 135m parallel sentences in 1620 language pairs from wikipedia
H Schwenk, V Chaudhary, S Sun, H Gong, F Guzmán
arXiv preprint arXiv:1907.05791, 2019
1462019
Using Discourse Structure Improves Machine Translation Evaluation
F Guzmán, S Joty, L Màrquez, P Nakov
Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2014
942014
The AMARA corpus: Building parallel language resources for the educational domain
A Abdelali, F Guzmán, H Sajjad, S Vogel
Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and …, 2014
812014
Optimizing for Sentence-Level BLEU+1 Yields Short Translations
P Nakov, F Guzmán, S Vogel
COLING, 2012
662012
CCAligned: A massive collection of cross-lingual web-document pairs
A El-Kishky, V Chaudhary, F Guzmán, P Koehn
arXiv preprint arXiv:1911.06154, 2019
572019
Unsupervised quality estimation for neural machine translation
M Fomicheva, S Sun, L Yankovskaya, F Blain, F Guzmán, M Fishel, ...
Transactions of the Association for Computational Linguistics 8, 539-555, 2020
542020
Low-resource corpus filtering using multilingual sentence embeddings
V Chaudhary, Y Tang, F Guzmán, H Schwenk, P Koehn
arXiv preprint arXiv:1906.08885, 2019
532019
Findings of the WMT 2019 shared task on parallel corpus filtering for low-resource conditions
P Koehn, F Guzmán, V Chaudhary, J Pino
Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation (Volume 3 …, 2019
522019
The flores-101 evaluation benchmark for low-resource and multilingual machine translation
N Goyal, C Gao, V Chaudhary, PJ Chen, G Wenzek, D Ju, S Krishnan, ...
arXiv preprint arXiv:2106.03193, 2021
402021
Pairwise neural machine translation evaluation
F Guzmán, S Joty, L Márquez, P Nakov
53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics 1, 805-814, 2015
40*2015
DiscoTK: Using Discourse Structure for Machine Translation Evaluation
S Joty, F Guzmán, L Màrquez, P Nakov
Proceedings of the Ninth Workshop on Statistical Machine Translation, 402–408, 2014
39*2014
Findings of the WMT 2020 shared task on parallel corpus filtering and alignment
P Koehn, V Chaudhary, A El-Kishky, N Goyal, PJ Chen, F Guzmán
Proceedings of the Fifth Conference on Machine Translation, 726-742, 2020
292020
Machine translation evaluation meets community question answering
F Guzmán, L Màrquez, P Nakov
arXiv preprint arXiv:1912.02998, 2019
29*2019
Machine translation evaluation with neural networks
F Guzmán, S Joty, L Màrquez, P Nakov
Computer Speech & Language 45, 180-200, 2017
262017
QCRI at IWSLT 2013: Experiments in Arabic-English and English-Arabic Spoken Language Translation
H Sajjad, F Guzmán, P Nakov, A Abdelali, K Murray, F Al Obaidli, S Vogel
262013
Tico-19: the translation initiative for covid-19
A Anastasopoulos, A Cattelan, ZY Dou, M Federico, C Federman, ...
arXiv preprint arXiv:2007.01788, 2020
252020
Design and evaluation of a social media writing support tool for people with dyslexia
S Wu, L Reynolds, X Li, F Guzmán
Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2019
192019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20