Παρακολούθηση
Morten M. Smedskjaer
Morten M. Smedskjaer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.aau.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Topological principles of borosilicate glass chemistry
MM Smedskjaer, JC Mauro, RE Youngman, CL Hogue, M Potuzak, Y Yue
The Journal of Physical Chemistry B 115 (44), 12930-12946, 2011
3402011
Prediction of glass hardness using temperature-dependent constraint theory
MM Smedskjaer, JC Mauro, Y Yue
Physical review letters 105 (11), 115503, 2010
2692010
Accelerating the design of functional glasses through modeling
JC Mauro, A Tandia, KD Vargheese, YZ Mauro, MM Smedskjaer
Chemistry of Materials 28 (12), 4267-4277, 2016
2332016
Structure and properties of sodium aluminosilicate glasses from molecular dynamics simulations
Y Xiang, J Du, MM Smedskjaer, JC Mauro
The Journal of chemical physics 139 (4), 2013
1922013
Quantitative design of glassy materials using temperature-dependent constraint theory
MM Smedskjaer, JC Mauro, S Sen, Y Yue
Chemistry of Materials 22 (18), 5358-5365, 2010
1862010
Cooling rate effects in sodium silicate glasses: Bridging the gap between molecular dynamics simulations and experiments
X Li, W Song, K Yang, NM Krishnan, B Wang, MM Smedskjaer, JC Mauro, ...
The Journal of Chemical Physics 147 (7), 2017
1382017
A new transferable interatomic potential for molecular dynamics simulations of borosilicate glasses
M Wang, NMA Krishnan, B Wang, MM Smedskjaer, JC Mauro, M Bauchy
Journal of Non-Crystalline Solids 498, 294-304, 2018
1352018
Discovery of ultra-crack-resistant oxide glasses with adaptive networks
K Januchta, RE Youngman, A Goel, M Bauchy, SL Logunov, SJ Rzoska, ...
Chemistry of Materials 29 (14), 5865-5876, 2017
1352017
Predicting the Young’s modulus of silicate glasses using high-throughput molecular dynamics simulations and machine learning
K Yang, X Xu, B Yang, B Cook, H Ramos, NMA Krishnan, MM Smedskjaer, ...
Scientific reports 9 (1), 8739, 2019
1332019
Composition–structure–property relationships in boroaluminosilicate glasses
Q Zheng, M Potuzak, JC Mauro, MM Smedskjaer, RE Youngman, Y Yue
Journal of non-crystalline solids 358 (6-7), 993-1002, 2012
1232012
Statistical mechanics of glass
JC Mauro, MM Smedskjaer
Journal of non-crystalline solids 396, 41-53, 2014
1222014
Predicting the dissolution kinetics of silicate glasses using machine learning
NMA Krishnan, S Mangalathu, MM Smedskjaer, A Tandia, H Burton, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 487, 37-45, 2018
1212018
Structure and mechanical properties of compressed sodium aluminosilicate glasses: Role of non-bridging oxygens
TK Bechgaard, A Goel, RE Youngman, JC Mauro, SJ Rzoska, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 441, 49-57, 2016
1152016
Mixed alkaline earth effect in sodium aluminosilicate glasses
J Kjeldsen, MM Smedskjaer, JC Mauro, RE Youngman, L Huang, Y Yue
Journal of Non-Crystalline Solids 369, 61-68, 2013
1092013
Fracture toughness anomalies: viewpoint of topological constraint theory
M Bauchy, B Wang, M Wang, Y Yu, MJA Qomi, MM Smedskjaer, ...
Acta Materialia 121, 234-239, 2016
992016
Indentation deformation in oxide glasses: Quantification, structural changes, and relation to cracking
K Januchta, MM Smedskjaer
Journal of Non-Crystalline Solids: X 1, 100007, 2019
942019
Fracture toughness of a metal–organic framework glass
T To, SS Sørensen, M Stepniewska, A Qiao, LR Jensen, M Bauchy, Y Yue, ...
Nature communications 11 (1), 2593, 2020
912020
Irreversibility of pressure induced boron speciation change in glass
MM Smedskjaer, RE Youngman, S Striepe, M Potuzak, U Bauer, ...
Scientific reports 4 (1), 3770, 2014
902014
Structure of boroaluminosilicate glasses: Impact of [AlO]/[SiO] ratio on the structural role of sodium
QJ Zheng, RE Youngman, CL Hogue, JC Mauro, M Potuzak, ...
Physical Review B 86 (5), 054203, 2012
832012
Structural origin of high crack resistance in sodium aluminoborate glasses
K Januchta, RE Youngman, A Goel, M Bauchy, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 460, 54-65, 2017
822017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20