Παρακολούθηση
Eduard Gröller
Eduard Gröller
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cg.tuwien.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CPR-curved planar reformation
A Kanitsar, D Fleischmann, R Wegenkittl, P Felkel, E Groller
IEEE Visualization, 2002. VIS 2002., 37-44, 2002
3002002
Importance-driven volume rendering
I Viola, A Kanitsar, ME Groller
IEEE visualization 2004, 139-145, 2004
2832004
Volumeshop: An interactive system for direct volume illustration
S Bruckner, ME Groller
VIS 05. IEEE Visualization, 2005., 671-678, 2005
2782005
Importance-driven focus of attention
I Viola, M Feixas, M Sbert, ME Groller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 12 (5), 933-940, 2006
2622006
Importance-driven feature enhancement in volume visualization
I Viola, A Kanitsar, ME Groller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 11 (4), 408-418, 2005
2312005
Two-level volume rendering
H Hauser, L Mroz, GI Bischi, ME Groller
IEEE transactions on visualization and computer graphics 7 (3), 242-252, 2001
2252001
Style transfer functions for illustrative volume rendering
S Bruckner, ME Gröller
Computer Graphics Forum 26 (3), 715-724, 2007
1992007
Exploded views for volume data
S Bruckner, ME Groller
IEEE transactions on visualization and computer graphics 12 (5), 1077-1084, 2006
1932006
Uncertainty‐aware exploration of continuous parameter spaces using multivariate prediction
W Berger, H Piringer, P Filzmoser, E Gröller
Computer Graphics Forum 30 (3), 911-920, 2011
1622011
Fast visualization of object contours by non‐photorealistic volume rendering
B Csébfalvi, L Mroz, H Hauser, A König, E Gröller
Computer Graphics Forum 20 (3), 452-460, 2001
1622001
Curvature-based transfer functions for direct volume rendering
J Hladuvka, A König, E Gröller
Spring Conference on Computer Graphics 16 (5), 58-65, 2000
1622000
Animating flow fields: rendering of oriented line integral convolution
R Wegenkittl, E Groller, W Purgathofer
Proceedings. Computer Animation'97 (Cat. No. 97TB100120), 15-21, 1997
1591997
Illustrative context-preserving exploration of volume data
S Bruckner, S Grimm, A Kanitsar, ME Groller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 12 (6), 1559-1569, 2006
1582006
Strategies for interactive exploration of 3D flow using evenly-spaced illuminated streamlines
O Mattausch, T Theußl, H Hauser, E Gröller
Proceedings of the 19th spring conference on Computer graphics, 213-222, 2003
1572003
Real-time techniques for 3D flow visualization
A Fuhrmann, E Groller
Proceedings Visualization'98 (Cat. No. 98CB36276), 305-312, 1998
1521998
Optimal regular volume sampling
T Theußl, T Moller, ME Groller
Proceedings Visualization, 2001. VIS'01., 91-546, 2001
1482001
Mastering transfer function specification by using VolumePro technology
A König, E Gröller
Spring Conference on Computer Graphics 17 (4), 279-286, 2001
1482001
Enhancing depth-perception with flexible volumetric halos
S Bruckner, E Gröller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 13 (6), 1344-1351, 2007
1452007
Illustrative context-preserving volume rendering
S Bruckner, S Grimm, A Kanitsar, ME Gröller
EuroVis, 69-76, 2005
1452005
World lines
J Waser, R Fuchs, H Ribičič, B Schindler, G Blöschl, E Gröller
IEEE transactions on visualization and computer graphics 16 (6), 1458-1467, 2010
1432010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20