Παρακολούθηση
Anastasios J. Karabelas
Anastasios J. Karabelas
Professor of Chemical Engineering, Centre for Research and Technology-Hellas, Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cperi.certh.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A study of ultrafiltration membrane fouling by humic acids and flux recovery by backwashing: Experiments and modeling
K Katsoufidou, SG Yiantsios, AJ Karabelas
Journal of Membrane Science 266 (1-2), 40-50, 2005
3882005
Removal of pesticides from water by NF and RO membranes—A review
KV Plakas, AJ Karabelas
Desalination 287, 255-265, 2012
3222012
A numerical and experimental study of mass transfer in spacer-filled channels: Effects of spacer geometrical characteristics and Schmidt number
CP Koutsou, SG Yiantsios, AJ Karabelas
Journal of Membrane Science 326 (1), 234-251, 2009
3142009
Experimental study of ultrafiltration membrane fouling by sodium alginate and flux recovery by backwashing
K Katsoufidou, SG Yiantsios, AJ Karabelas
Journal of Membrane Science 300 (1-2), 137-146, 2007
2962007
Direct numerical simulation of flow in spacer-filled channels: effect of spacer geometrical characteristics
CP Koutsou, SG Yiantsios, AJ Karabelas
Journal of membrane science 291 (1-2), 53-69, 2007
2962007
A study of CaCO3 scale formation and inhibition in RO and NF membrane processes
C Tzotzi, T Pahiadaki, SG Yiantsios, AJ Karabelas, N Andritsos
Journal of membrane science 296 (1-2), 171-184, 2007
2432007
Droplet size spectra generated in turbulent pipe flow of dilute liquid/liquid dispersions
AJ Karabelas
AIChE journal 24 (2), 170-180, 1978
2041978
An experimental study of UF membrane fouling by humic acid and sodium alginate solutions: the effect of backwashing on flux recovery
K Katsoufidou, SG Yiantsios, AJ Karabelas
Desalination 220 (1-3), 214-227, 2008
1992008
Modified stainless steel surfaces targeted to reduce fouling–Evaluation of fouling by milk components
R Rosmaninho, O Santos, T Nylander, M Paulsson, M Beuf, T Benezech, ...
Journal of Food Engineering 80 (4), 1176-1187, 2007
1872007
Use of asymptotic relations to correlate mass transfer data in packed beds
AJ Karabelas, TH Wegner, TJ Hanratty
Chemical Engineering Science 26 (10), 1581-1589, 1971
1861971
Investigation of diclofenac degradation in a continuous photo-catalytic membrane reactor. Influence of operating parameters
VC Sarasidis, KV Plakas, SI Patsios, AJ Karabelas
Chemical Engineering Journal 239, 299-311, 2014
1782014
UF membrane fouling by mixtures of humic acids and sodium alginate: fouling mechanisms and reversibility
KS Katsoufidou, DC Sioutopoulos, SG Yiantsios, AJ Karabelas
Desalination 264 (3), 220-227, 2010
1782010
Statistical characteristics of free falling films at high Reynolds numbers
TD Karapantsios, SVT Paras, AJ Karabelas
International Journal of Multiphase Flow 15 (1), 1-21, 1989
1751989
Colloidal fouling of RO membranes: an overview of key issues and efforts to develop improved prediction techniques
SG Yiantsios, D Sioutopoulos, AJ Karabelas
Desalination 183 (1-3), 257-272, 2005
1702005
A study of selected herbicides retention by nanofiltration membranes—the role of organic fouling
KV Plakas, AJ Karabelas, T Wintgens, T Melin
Journal of Membrane Science 284 (1-2), 291-300, 2006
1692006
Modified stainless steel surfaces targeted to reduce fouling––surface characterization
O Santos, T Nylander, R Rosmaninho, G Rizzo, S Yiantsios, N Andritsos, ...
Journal of Food Engineering 64 (1), 63-79, 2004
1672004
Analysis of specific energy consumption in reverse osmosis desalination processes
AJ Karabelas, CP Koutsou, M Kostoglou, DC Sioutopoulos
Desalination 431, 15-21, 2018
1592018
A conductance probe for measuring liquid fraction in pipes and packed beds
NA Tsochatzidis, TD Karapantsios, MV Kostoglou, AJ Karabelas
International Journal of Multiphase Flow 18 (5), 653-667, 1992
1521992
Numerical simulation of the flow in a plane-channel containing a periodic array of cylindrical turbulence promoters
CP Koutsou, SG Yiantsios, AJ Karabelas
Journal of membrane science 231 (1-2), 81-90, 2004
1512004
Olive residues (cuttings and kernels) rapid pyrolysis product yields and kinetics
AA Zabaniotou, G Kalogiannis, E Kappas, AJ Karabelas
Biomass and bioenergy 18 (5), 411-420, 2000
1442000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20