Παρακολούθηση
Chengzheng Sun
Chengzheng Sun
Professor of Computer Science, Nanyang Technological University, Singapore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Achieving convergence, causality preservation, and intention preservation in real-time cooperative editing systems
C Sun, X Jia, Y Zhang, Y Yang, D Chen
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 5 (1), 63-108, 1998
8981998
Operational transformation in real-time group editors: issues, algorithms, and achievements
C Sun, C Ellis
Proceedings of the 1998 ACM conference on Computer supported cooperative …, 1998
8051998
Consistency maintenance in real-time collaborative graphics editing systems
C Sun, D Chen
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 9 (1), 1-41, 2002
3472002
Transparent adaptation of single-user applications for multi-user real-time collaboration
C Sun, S Xia, D Sun, D Chen, H Shen, W Cai
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 13 (4), 531-582, 2006
2482006
Leveraging single-user applications for multi-user collaboration: the coword approach
S Xia, D Sun, C Sun, D Chen, H Shen
Proceedings of the 2004 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2004
1932004
Undo as concurrent inverse in group editors
C Sun
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 9 (4), 309-361, 2002
1672002
Operational transformation for collaborative word processing
D Sun, S Xia, C Sun, D Chen
Proceedings of the 2004 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2004
1512004
Flexible notification for collaborative systems
H Shen, C Sun
Proceedings of the 2002 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2002
1462002
Context-based operational transformation in distributed collaborative editing systems
D Sun, C Sun
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 20 (10), 1454-1470, 2008
1372008
Generalizing operational transformation to the standard general markup language
AH Davis, C Sun, J Lu
Proceedings of the 2002 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2002
1322002
Undo any operation at any time in group editors
C Sun
Proceedings of the 2000 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2000
1032000
A generic operation transformation scheme for consistency maintenance in real-time cooperative editing systems
C Sun, Y Zhang, X Jia, Y Yang
Proceedings of the international ACM SIGGROUP conference on Supporting group …, 1997
1021997
Operation context and context-based operational transformation
D Sun, C Sun
Proceedings of the 2006 20th anniversary conference on Computer supported …, 2006
1002006
Real time cooperative editing on the Internet
Y Yang, C Sun, Y Zhang, X Jia
IEEE Internet Computing 4 (3), 18-25, 2000
952000
Optional and responsive fine-grain locking in internet-based collaborative systems
C Sun
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 13 (9), 994-1008, 2002
832002
Internet-based real time language education: Towards a fourth generation distance education
Y Wang, C Sun
CALICO JOURNAL 18 (3), 539-562, 2001
822001
A multi-version approach to conflict resolution in distributed groupware systems
C Sun, D Chen
Proceedings 20th IEEE International Conference on Distributed Computing …, 2000
812000
A distributed algorithm for graphic objects replication in real-time group editors
D Chen, C Sun
Proceedings of the international ACM SIGGROUP conference on Supporting group …, 1999
791999
CoMaya: incorporating advanced collaboration capabilities into 3d digital media design tools
A Agustina, F Liu, S Xia, H Shen, C Sun
Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2008
712008
A consistency model and supporting schemes for real-time cooperative editing systems
C Sun, Y Yang, Y Zhang, D Chen
Australian Computer Science Communications 18, 582-591, 1996
681996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20