Παρακολούθηση
Bogdan Simionescu
Bogdan Simionescu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuiasi.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Oxidized cellulose—Survey of the most recent achievements
S Coseri, G Biliuta, BC Simionescu, K Stana-Kleinschek, V Ribitsch, ...
Carbohydrate polymers 93 (1), 207-215, 2013
2202013
Imino-chitosan biodynamers
L Marin, B Simionescu, M Barboiu
Chemical Communications 48 (70), 8778-8780, 2012
1472012
Imino-chitosan biopolymeric films. Obtaining, self-assembling, surface and antimicrobial properties
L Marin, D Ailincai, M Mares, E Paslaru, M Cristea, V Nica, ...
Carbohydrate Polymers 117, 762-770, 2015
1102015
Natural and synthetic polymers for designing composite materials
BC Simionescu, D Ivanov
Handbook of bioceramics and biocomposites, 233-286, 2016
942016
Shear rheology of semidilute poly (methyl methacrylate) solutions
M Bercea, C Peiti, B Simionescu, P Navard
Macromolecules 26 (25), 7095-7096, 1993
921993
Dual crosslinked iminoboronate-chitosan hydrogels with strong antifungal activity against Candida planktonic yeasts and biofilms
D Ailincai, L Marin, S Morariu, M Mares, AC Bostanaru, M Pinteala, ...
Carbohydrate Polymers 152, 306-316, 2016
892016
New cationic hydrophilic and amphiphilic polysaccharides synthesized by one pot procedure
M Nichifor, MC Stanciu, BC Simionescu
Carbohydrate Polymers 82 (3), 965-975, 2010
852010
Out‐of‐water constitutional self‐organization of chitosan–cinnamaldehyde dynagels
L Marin, S Moraru, MC Popescu, A Nicolescu, C Zgardan, BC Simionescu, ...
Chemistry–A European Journal 20 (16), 4814-4821, 2014
832014
Antifungal vanillin–imino-chitosan biodynameric films
L Marin, I Stoica, M Mares, V Dinu, BC Simionescu, M Barboiu
Journal of Materials Chemistry B 1 (27), 3353-3358, 2013
822013
Progress in the synthesis and characterization of magnetite nanoparticles with amino groups on the surface
A Durdureanu-Angheluta, A Dascalu, A Fifere, A Coroaba, L Pricop, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 324 (9), 1679-1689, 2012
732012
Plasma-induced polymerization: 3. Bulk and solution homopolymerization of some vinylic monomers
BC Simionescu, M Leanca, C Ananiescu, CI Simionescu
Polymer Bulletin 3 (8), 437-440, 1980
73*1980
Mild and Selective Oxidation of Cellulose Fibers in the Presence of N-Hydroxyphthalimide
S Coseri, G Nistor, L Fras, S Strnad, V Harabagiu, BC Simionescu
Biomacromolecules 10 (8), 2294-2299, 2009
642009
Novel luminescent phenothiazine-based Schiff bases with tuned morphology. Synthesis, structure, photophysical and thermotropic characterization
A Zabulica, M Balan, D Belei, M Sava, BC Simionescu, L Marin
Dyes and Pigments 96 (3), 686-698, 2013
622013
Poly (NIPAAm-co-β-cyclodextrin) microgels with drug hosting and temperature-dependent delivery properties
M Constantin, S Bucatariu, P Ascenzi, BC Simionescu, G Fundueanu
Reactive and Functional Polymers 84, 1-9, 2014
592014
Synthesis and structural characterization of 1-(3-aminopropyl) silatrane and some new derivatives
M Cazacu, S Shova, C Turta, BC Simionescu
Polyhedron 33 (1), 119-126, 2012
592012
Polydimethylsiloxane modified chitosan. Part III: Preparation and characterization of hybrid membranes
D Enescu, V Hamciuc, R Ardeleanu, M Cristea, A Ioanid, V Harabagiu, ...
Carbohydrate Polymers 76 (2), 268-278, 2009
582009
Synthesis of Poly (styrene− dimethylsiloxane) Block Copolymers: Influence of the Phase-Separated Morphologies on the Thermal Behaviors
D Rosati, M Perrin, P Navard, V Harabagiu, M Pinteala, BC Simionescu
Macromolecules 31 (13), 4301-4308, 1998
571998
Erosion as a possible mechanism for the decrease of size of plastic pieces floating in oceans
AM Resmeriță, A Coroaba, R Darie, F Doroftei, I Spiridon, ...
Marine pollution bulletin 127, 387-395, 2018
552018
Synthesis and photocrosslinking of benzyl acrylate substituted polydimethylsiloxanes
C Iojoiu, MJM Abadie, V Harabagiu, M Pinteala, BC Simionescu
European polymer journal 36 (10), 2115-2123, 2000
552000
Optical properties of some new azo photoisomerizable bismaleimide derivatives
A Airinei, N Fifere, M Homocianu, C Gaina, V Gaina, BC Simionescu
International journal of molecular sciences 12 (9), 6176-6193, 2011
532011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20