Παρακολούθηση
Alexandre Perez
Alexandre Perez
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GZoltar: an eclipse plug-in for testing and debugging
J Campos, A Riboira, A Perez, R Abreu
Proceedings of the 27th IEEE/ACM International Conference on Automated …, 2012
1692012
A test-suite diagnosability metric for spectrum-based fault localization approaches
A Perez, R Abreu, A van Deursen
2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering (ICSE …, 2017
722017
Smelling faults in spreadsheets
R Abreu, J Cunha, JP Fernandes, P Martins, A Perez, J Saraiva
2014 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution …, 2014
542014
On the empirical evaluation of similarity coefficients for spreadsheets fault localization
B Hofer, A Perez, R Abreu, F Wotawa
Automated Software Engineering 22 (1), 47-74, 2015
462015
Using constraints to diagnose faulty spreadsheets
R Abreu, B Hofer, A Perez, F Wotawa
Software Quality Journal 23 (2), 297-322, 2015
382015
A dynamic code coverage approach to maximize fault localization efficiency
A Perez, R Abreu, A Riboira
Journal of Systems and Software 90, 18-28, 2014
382014
Prevalence of single-fault fixes and its impact on fault localization
A Perez, R Abreu, M d'Amorim
2017 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and …, 2017
362017
A diagnosis-based approach to software comprehension
A Perez, R Abreu
Proceedings of the 22nd International Conference on Program Comprehension, 37-47, 2014
282014
Faultysheet detective: When smells meet fault localization
R Abreu, J Cunha, JP Fernandes, P Martins, A Perez, J Saraiva
2014 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution …, 2014
202014
Revisiting the practical use of automated software fault localization techniques
A Ang, A Perez, A Van Deursen, R Abreu
2017 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2017
172017
Leveraging Qualitative Reasoning to Improve SFL.
A Perez, R Abreu, IT HASLab
IJCAI, 1935-1941, 2018
152018
Codeaware: sensor-based fine-grained monitoring and management of software artifacts
R Abreu, H Erdogmus, A Perez
2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering 2 …, 2015
132015
A qualitative reasoning approach to spectrum-based fault localization
A Perez, R Abreu
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
102018
A topology-based model for estimating the diagnostic efficiency of statistics-based approaches
A Perez, A Riboira, R Abreu
2012 IEEE 23rd International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2012
102012
Cues for scent intensification in debugging
A Perez, R Abreu
2013 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2013
92013
Dynamic Code Coverage with Progressive Detail Levels
A Perez
92012
Framing program comprehension as fault localization
A Perez, R Abreu
Journal of Software: Evolution and Process 28 (10), 840-862, 2016
82016
Diagnosing Advanced Persistent Threats: A Position Paper.
R Abreu, DG Bobrow, H Eldardiry, A Feldman, J Hanley, T Honda, ...
DX@ Safeprocess, 193-200, 2015
72015
A theoretical and empirical analysis of program spectra diagnosability
A Perez, R Abreu, A Van Deursen
IEEE Transactions on Software Engineering 47 (2), 412-431, 2019
62019
Diagnosing software faults using multiverse analysis
P Chatterjee, A Chatterjee, J Campos, R Abreu, S Roy
Proceedings of the Twenty-Ninth International Conference on International …, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20