Παρακολούθηση
Omar Fawzi
Omar Fawzi
Computer Science, ENS Lyon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ens-lyon.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Universal adversarial perturbations
SM Moosavi-Dezfooli, A Fawzi, O Fawzi, P Frossard
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
19772017
Analysis of classifiers’ robustness to adversarial perturbations
A Fawzi, O Fawzi, P Frossard
Machine learning 107 (3), 481-508, 2018
362*2018
Quantum conditional mutual information and approximate Markov chains
O Fawzi, R Renner
Communications in Mathematical Physics 340 (2), 575-611, 2015
2272015
Adversarial vulnerability for any classifier
A Fawzi, H Fawzi, O Fawzi
Advances in neural information processing systems 31, 2018
2132018
Practical device-independent quantum cryptography via entropy accumulation
R Arnon-Friedman, F Dupuis, O Fawzi, R Renner, T Vidick
Nature communications 9 (1), 1-11, 2018
1612018
Entropy accumulation
F Dupuis, O Fawzi, R Renner
Communications in Mathematical Physics 379 (3), 867-913, 2020
1012020
Entanglement sampling and applications
F Dupuis, O Fawzi, S Wehner
IEEE Transactions on Information Theory 61 (2), 1093-1112, 2014
89*2014
Scrambling speed of random quantum circuits
W Brown, O Fawzi
arXiv preprint arXiv:1210.6644, 2012
722012
Decoupling with random quantum circuits
W Brown, O Fawzi
Communications in mathematical physics 340 (3), 867-900, 2015
712015
Universal recovery map for approximate Markov chains
D Sutter, O Fawzi, R Renner
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering …, 2016
642016
From low-distortion norm embeddings to explicit uncertainty relations and efficient information locking
O Fawzi, P Hayden, P Sen
Journal of the ACM (JACM) 60 (6), 1-61, 2013
612013
Constant overhead quantum fault-tolerance with quantum expander codes
O Fawzi, A Grospellier, A Leverrier
2018 IEEE 59th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS …, 2018
592018
On variational expressions for quantum relative entropies
M Berta, O Fawzi, M Tomamichel
Letters in Mathematical Physics 107 (12), 2239-2265, 2017
562017
Robustness of classifiers to universal perturbations: A geometric perspective
SM Moosavi-Dezfooli, A Fawzi, O Fawzi, P Frossard, S Soatto
arXiv preprint arXiv:1705.09554, 2017
502017
Quantum to classical randomness extractors
M Berta, O Fawzi, S Wehner
Annual Cryptology Conference, 776-793, 2012
502012
Classical communication over a quantum interference channel
O Fawzi, P Hayden, I Savov, P Sen, MM Wilde
IEEE Transactions on Information Theory 58 (6), 3670-3691, 2012
48*2012
Efficient optimization of the quantum relative entropy
H Fawzi, O Fawzi
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 51 (15), 154003, 2018
46*2018
Entropy accumulation with improved second-order term
F Dupuis, O Fawzi
IEEE Transactions on information theory 65 (11), 7596-7612, 2019
44*2019
Robustness of classifiers to uniform and Gaussian noise
JY Franceschi, A Fawzi, O Fawzi
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 1280-1288, 2018
352018
Chain rule for the quantum relative entropy
K Fang, O Fawzi, R Renner, D Sutter
Physical review letters 124 (10), 100501, 2020
342020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20