Παρακολούθηση
Corina Forascu
Corina Forascu
Faculty of Computer Science, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα info.uaic.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Question answering over linked data (QALD-4)
C Unger, C Forascu, V Lopez, ACN Ngomo, E Cabrio, P Cimiano, ...
Working Notes for CLEF 2014 Conference, 2014
1972014
Overview of ResPubliQA 2009: Question answering evaluation over European legislation
A Peñas, P Forner, R Sutcliffe, Á Rodrigo, C Forăscu, I Alegria, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 174-196, 2009
1072009
Overview of the CLEF 2007 multilingual question answering track
D Giampiccolo, P Forner, J Herrera, A Peñas, C Ayache, C Forascu, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 200-236, 2007
862007
Overview of QA4MRE at CLEF 2011: Question Answering for Machine Reading Evaluation.
A Peñas, EH Hovy, P Forner, Á Rodrigo, RFE Sutcliffe, C Forascu, ...
CLEF (Notebook Papers/Labs/Workshop), 1-20, 2011
772011
Overview of the clef 2008 multilingual question answering track
P Forner, A Peñas, E Agirre, I Alegria, C Forăscu, N Moreau, P Osenova, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 262-295, 2008
692008
Linguistic resources and technologies for romanian language
D Cristea, C Forăscu
Computer Science Journal of Moldova 40 (1), 34-73, 2006
462006
Romanian TimeBank: An annotated parallel corpus for temporal information
C Forăscu, D Tufiş
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
312012
Overview of QA4MRE Main Task at CLEF 2013.
RFE Sutcliffe, A Penas, EH Hovy, P Forner, A Rodrigo, C Forascu, ...
CLEF (Working Notes), 2013
272013
The Digital Form of the Thesaurus Dictionary of the Romanian Language
D Cristea, M Răschip, C Forăscu, G Haja, C Florescu, B Aldea, E Dănilă
Proceedings of the 4th International IEEE Conference SpeD, 195-206, 2007
252007
Multi-document multilingual summarization corpus preparation, part 1: Arabic, english, greek, chinese, romanian
L Li, C Forăscu, M El-Haj, G Giannakopoulos
Proceedings of the multiling 2013 workshop on multilingual multi-document …, 2013
222013
Mapping princeton WordNet synsets onto Romanian WordNet synsets
D Cristea, C Mihaila, C Forascu, D Trandabat, M Husarciuc, G Haja, ...
Romanian Journal of Information Science and Technology 7 (1-2), 125-145, 2004
202004
Gikiclef: Crosscultural issues in multilingual information access
D Santos, LM Cabral, C Forascu, P Forner, F Gey, K Lamm, T Mandl, ...
quot; In Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Bente Maegaard; Joseph Mariani …, 2010
182010
Requirements-Driven Automatic Configuration of Natural Language Applications.
D Cristea, C Forascu, I Pistol
NLUCS, 47-56, 2006
112006
Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic: studii privind achiziţionarea
G Haja, E Dănilă, C Forăscu
Alfa, 2005
112005
How to evaluate and raise the quality in a collaborative lexicographic approach
D Cristea, C Forăscu, M Răschip, M Zock
Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and …, 2008
92008
Question generation: Taxonomies and data
C FORĂSCU, I DRĂGHICI
AIED 2009: 14 th International Conference on Artificial Intelligence in …, 2009
82009
Towards a Time Tagger for Romanian
C Forascu, D Solomon
Proceedings of the ESSLLI Student Session, 2004
72004
Considerations Regarding the Statistical Compatibility of Two Romanian Literary Corpora with Orthography and Punctuations Marks Included
A Vlad, A Mitrea, A Luca, O Hodea, D Tufis, V Rus, C Forascu
Towards Multilingual Europe 2020: A Romanian Perspective, 99-122, 2013
62013
Semi-automatic Annotation of the Romanian TimeBank 1.2
C Forăscu, R Ion, D Tufiş
Proceedings of the RANLP 2007 Workshop on Computer-aided language processing …, 2007
62007
Temporality in relation with discourse structure
C Forăscu, I Pistol, D Cristea
Proceedings of LREC, 65-70, 2006
62006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20