Παρακολούθηση
Lara Naves-Alegre
Lara Naves-Alegre
Άλλα ονόματαORCID: 0000-0002-4712-4129
PhD, Universidad Miguel Hernández and Universidad de Alicante
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umh.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scavenging in the Anthropocene: Human impact drives vertebrate scavenger species richness at a global scale
E Sebastián‐González, JM Barbosa, JM Pérez‐García, Z Morales‐Reyes, ...
Global change biology 25 (9), 3005-3017, 2019
952019
Network structure of vertebrate scavenger assemblages at the global scale: drivers and ecosystem functioning implications
E Sebastián‐González, Z Morales‐Reyes, F Botella, L Naves‐Alegre, ...
Ecography 43 (8), 1143-1155, 2020
532020
Functional traits driving species role in the structure of terrestrial vertebrate scavenger networks
E Sebastián‐González, Z Morales‐Reyes, F Botella, L Naves‐Alegre, ...
Ecology 102 (12), e03519, 2021
292021
Large-scale quantification and correlates of ungulate carrion production in the Anthropocene
J Morant, E Arrondo, A Cortés-Avizanda, M Moleon, JA Donázar, ...
Ecosystems 26 (2), 383-396, 2023
152023
Uncovering the vertebrate scavenger guild composition and functioning in the Cerrado biodiversity hotspot
L Naves‐Alegre, Z Morales‐Reyes, JA Sánchez‐Zapata, ...
Biotropica 53 (6), 1582-1593, 2021
92021
Which bait should I use? Insights from a camera trap study in a highly diverse cerrado forest
E Sebastián-González, Z Morales-Reyes, L Naves-Alegre, ...
European Journal of Wildlife Research 66 (6), 99, 2020
92020
Scavenging in the realm of senses: smell and vision drive recruitment at carcasses in Neotropical ecosystems
L Naves-Alegre, Z Morales-Reyes, JA Sánchez-Zapata, ...
Proceedings of the Royal Society B 289 (1986), 20220843, 2022
82022
Scavenger assemblages are structured by complex competition and facilitation processes among vultures
L Naves‐Alegre, Z Morales‐Reyes, JA Sánchez‐Zapata, ...
Journal of Zoology 318 (4), 260-271, 2022
72022
Avian-power line interactions in the Gobi Desert of Mongolia: are mitigation actions effective?
A Orihuela-Torres, JM Pérez-García, Z Morales-Reyes, L Naves-Alegre, ...
Avian Research 12 (1), 41, 2021
32021
Unravelling the vertebrate scavenger assemblage in the Gobi Desert, Mongolia
A Orihuela-Torres, Z Morales-Reyes, JM Perez-Garcia, L Naves-Alegre, ...
Journal of Arid Environments 190, 104509, 2021
22021
Behavioral interactions are modulated by facilitation along a heterotrophic succession
L Naves‐Alegre, E Sebastián‐González, JA Sánchez‐Zapata
Ecology 105 (2), e4236, 2024
2024
FAIR data would alleviate large carnivore conflict
N Selva, C Bautista, A Fernández-Gil, M de Gabriel Hernando, ...
Science 382 (6673), 893-894, 2023
2023
Functional biogeography of vertebrate scavengers drives carcass removal across biomes
C Gutiérrez-Cánovas, M Moleón, JA Sánchez-Zapata, ML Allen, ...
2023
Scavenger assemblages in the neotropics: ecological and behavioral patterns
LN Alegre
Universidad Miguel Hernández de Elche, 2023
2023
Actas del I Congreso Anual de Estudiantes de Doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche (CAED)
ABG Bellvís, CO Giménez, DV Carreras, DA Alarcón, JR Brotons, ...
Universidad Miguel Hernández, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15