Παρακολούθηση
Dimitris Roussis
Dimitris Roussis
ILSP - Athena RC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα outlook.com.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy, variability and weather finance engineering
G Karakatsanis, D Roussis, Y Moustakis, P Gournari, I Parara, ...
Energy Procedia 125, 389-397, 2017
72017
The Covid-19 MLIA@ Eval initiative: Overview of the machine translation task
F Casacuberta, A Ceausu, K Choukri, M Deligiannis, M Domingo, ...
62021
SciPar: A Collection of Parallel Corpora from Scientific Abstracts
D Roussis, V Papavassiliou, P Prokopidis, S Piperidis, V Katsouros
Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation …, 2022
52022
Constructing Parallel Corpora from COVID-19 News using MediSys Metadata
D Roussis, V Papavassiliou, S Sofianopoulos, P Prokopidis, S Piperidis
Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation …, 2022
52022
Energy, variability and weather finance engineering
D Roussis, I Parara, P Gournari, Y Moustakis, P Dimitriadis, T Iliopoulou, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 16919, 2017
32017
The ARC-NKUA submission for the English-Ukrainian General Machine Translation Shared Task at WMT22
D Roussis, V Papavassiliou
Proceedings of the Seventh Conference on Machine Translation (WMT), 358-365, 2022
22022
A macroeconomic model of water capital conservation
D Roussis, G Karakatsanis, C Makropoulos
Proceedings of the 4th International Conference of Water Economics …, 2017
22017
Findings of the Covid-19 MLIA Machine Translation Task
F Casacuberta, A Ceausu, K Choukri, M Deligiannis, M Domingo, ...
arXiv preprint arXiv:2211.07465, 2022
12022
The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island
V Daniil, M Chalakatevaki, S Karali, E Hadjimitsis, G Koudouris, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 16781, 2017
12017
Building End-to-End Neural Machine Translation Systems for Crisis Scenarios: The Case of COVID-19
DG Roussis
2022
Ludwig Wittgenstein: Η αντίληψη εντός της κοινωνικής πρακτικής και η σχέση της με την ηθική φιλοσοφία
Δ Ρούσσης
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11