Παρακολούθηση
Odysseas Koufopavlou
Odysseas Koufopavlou
Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Software-defined networking (SDN): Layers and architecture terminology
E Haleplidis, K Pentikousis, S Denazis, JH Salim, D Meyer, ...
4322015
Architectures and VLSI implementations of the AES-proposal Rijndael
N Sklavos, O Koufopavlou
IEEE Transactions on computers 51 (12), 1454-1459, 2002
1912002
Analytical transient response and propagation delay evaluation of the CMOS inverter for short-channel devices
L Bisdounis, S Nikolaidis, O Koufopavlou
IEEE Journal of Solid-State Circuits 33 (2), 302-306, 1998
1901998
Wireless security and cryptography: specifications and implementations
N Sklavos, M Manninger, X Zhang, O Koufopavlou, V Hassler, P Kitsos, ...
CRC press, 2017
1692017
An efficient reconfigurable multiplier architecture for Galois field GF (2m)
P Kitsos, G Theodoridis, O Koufopavlou
Microelectronics journal 34 (10), 975-980, 2003
1272003
Implementation of the SHA-2 hash family standard using FPGAs
N Sklavos, O Koufopavlou
The journal of Supercomputing 31, 227-248, 2005
1222005
On the hardware implementations of the SHA-2 (256, 384, 512) hash functions
N Sklavos, O Koufopavlou
Proceedings of the 2003 International Symposium on Circuits and Systems …, 2003
1222003
Hardware implementation of the RC4 stream cipher
P Kitsos, G Kostopoulos, N Sklavos, O Koufopavlou
2003 46th Midwest symposium on circuits and systems 3, 1363-1366, 2003
1042003
FEC in optical communications-A tutorial overview on the evolution of architectures and the future prospects of outband and inband FEC for optical communications
A Tychopoulos, O Koufopavlou, I Tomkos
IEEE Circuits and Devices Magazine 22 (6), 79-86, 2006
882006
Hardware implementation of Bluetooth security
P Kitsos, N Sklavos, K Papadomanolakis, O Koufopavlou
IEEE Pervasive Computing 2 (1), 21-29, 2003
822003
Exploiting hardware vulnerabilities to attack embedded system devices: A survey of potent microarchitectural attacks
AP Fournaris, L Pocero Fraile, O Koufopavlou
Electronics 6 (3), 52, 2017
742017
Network programmability with ForCES
E Haleplidis, JH Salim, JM Halpern, S Hares, K Pentikousis, K Ogawa, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 17 (3), 1423-1440, 2015
662015
Towards a network abstraction model for SDN
E Haleplidis, J Hadi Salim, S Denazis, O Koufopavlou
Journal of Network and Systems Management 23, 309-327, 2015
642015
A comparative study of CMOS circuit design styles for low-power high-speed VLSI circuits
L Bisdounis, D Gouvetas, O Koufopavlou
International Journal of Electronics 84 (6), 599-613, 1998
631998
Mobile Communications World: Security Implementations Aspects-A State of the Art.
N Sklavos, OG Koufopavlou
Comput. Sci. J. Moldova 11 (2), 168-187, 2003
622003
High speed networking security: design and implementation of two new DDP-based ciphers
N Sklavos, NA Moldovyan, O Koufopavlou
Mobile Networks and Applications 10, 219-231, 2005
612005
Comparison of the hardware architectures and FPGA implementations of stream ciphers
MD Galanis, P Kitsos, G Kostopoulos, N Sklavos, O Koufopavlou, ...
Proceedings of the 2004 11th IEEE International Conference on Electronics …, 2004
542004
A new RSA encryption architecture and hardware implementation based on optimized Montgomery multiplication
AP Fournaris, O Koufopavlou
2005 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 4645-4648, 2005
512005
Networking data integrity: High speed architectures and hardware implementations
N Sklavos, E Alexopoulos, O Koufopavlou
The International Arab Journal of Information Technology 1 (2), 54-59, 2003
502003
An efficient implementation of the digital signature algorithm
P Kitsos, N Sklavos, O Koufopavlou
9th International Conference on Electronics, Circuits and Systems 3, 1151-1154, 2002
502002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20