Παρακολούθηση
Nikolaos Gyftokostas
Nikolaos Gyftokostas
PhD, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iceht.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Laser-induced breakdown spectroscopy assisted by machine learning for plastics/polymers identification
D Stefas, N Gyftokostas, E Bellou, S Couris
Atoms 7 (3), 79, 2019
612019
Laser-induced breakdown spectroscopy assisted by machine learning for olive oils classification: The effect of the experimental parameters
E Bellou, N Gyftokostas, D Stefas, O Gazeli, S Couris
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 163, 105746, 2020
562020
Laser induced breakdown spectroscopy for elemental analysis and discrimination of honey samples
D Stefas, N Gyftokostas, S Couris
Spectrochimica acta part B: atomic spectroscopy 172, 105969, 2020
352020
Laser-induced breakdown spectroscopy coupled with machine learning as a tool for olive oil authenticity and geographic discrimination
N Gyftokostas, D Stefas, V Kokkinos, C Bouras, S Couris
Scientific Reports 11 (1), 5360, 2021
252021
Classification of greek olive oils from different regions by machine learning-aided laser-induced breakdown spectroscopy and absorption spectroscopy
N Gyftokostas, E Nanou, D Stefas, V Kokkinos, C Bouras, S Couris
Molecules 26 (5), 1241, 2021
222021
Laser-induced breakdown spectroscopy: an efficient tool for food science and technology (from the analysis of Martian rocks to the analysis of olive oil, honey, milk, and other …
D Stefas, N Gyftokostas, E Nanou, P Kourelias, S Couris
Molecules 26 (16), 4981, 2021
162021
Honey discrimination based on the bee feeding by Laser Induced Breakdown Spectroscopy
D Stefas, N Gyftokostas, P Kourelias, E Nanou, C Tananaki, D Kanelis, ...
Food Control 134, 108770, 2022
152022
Olive oils classification via laser-induced breakdown spectroscopy
N Gyftokostas, D Stefas, S Couris
Applied Sciences 10 (10), 3462, 2020
152020
Discrimination of olive oils based on the olive cultivar origin by machine learning employing the fusion of emission and absorption spectroscopic data
D Stefas, N Gyftokostas, P Kourelias, E Nanou, V Kokkinos, C Bouras, ...
Food Control 130, 108318, 2021
122021
A laser-based method for the detection of honey adulteration
D Stefas, N Gyftokostas, P Kourelias, E Nanou, V Kokkinos, C Bouras, ...
Applied Sciences 11 (14), 6435, 2021
102021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10