Παρακολούθηση
Marian Wiercigroch
Marian Wiercigroch
Professor of Applied Dynamics, Aberdeen University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα abdn.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sources of nonlinearities, chatter generation and suppression in metal cutting
M Wiercigroch, E Budak
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A …, 2001
3642001
Archetypal oscillator for smooth and discontinuous dynamics
Q Cao, M Wiercigroch, EE Pavlovskaia, C Grebogi, JM T. Thompson
Physical Review E—Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 74 (4 …, 2006
3022006
Hysteretic effects of dry friction: modelling and experimental studies
J Wojewoda, A Stefański, M Wiercigroch, T Kapitaniak
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical …, 2008
2682008
Frictional chatter in orthogonal metal cutting
M Wiercigroch, AM Krivtsov
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A …, 2001
2082001
Applied nonlinear dynamics and chaos of mechanical systems with discontinuities
M Wiercigroch, B De Kraker
World Scientific, 2000
1852000
Dynamics of ultrasonic percussive drilling of hard rocks
M Wiercigroch, J Wojewoda, AM Krivtsov
Journal of Sound and Vibration 280 (3-5), 739-757, 2005
1772005
Rotating orbits of a parametrically-excited pendulum
X Xu, M Wiercigroch, MP Cartmell
Chaos, Solitons & Fractals 23 (5), 1537-1548, 2005
1742005
Piecewise linear approach to an archetypal oscillator for smooth and discontinuous dynamics
Q Cao, M Wiercigroch, EE Pavlovskaia, JMT Thompson, C Grebogi
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical …, 2008
1712008
Stability analysis of a state dependent delayed, coupled two DOF model of drill-stringvibration
K Nandakumar, M Wiercigroch
Journal of sound and vibration 332 (10), 2575-2592, 2013
1572013
Unveiling complexity of drill–string vibrations: Experiments and modelling
M Kapitaniak, VV Hamaneh, JP Chávez, K Nandakumar, M Wiercigroch
International Journal of Mechanical Sciences 101, 324-337, 2015
1562015
Approximate analytical solutions for oscillatory and rotational motion of a parametric pendulum
X Xu, M Wiercigroch
Nonlinear Dynamics 47, 311-320, 2007
1552007
Modelling of high frequency vibro-impact drilling
E Pavlovskaia, DC Hendry, M Wiercigroch
International Journal of Mechanical Sciences 91, 110-119, 2015
1532015
Modeling of an impact system with a drift
E Pavlovskaia, M Wiercigroch, C Grebogi
Physical Review E 64 (5), 056224, 2001
1532001
Modelling of a vibro-impact capsule system
Y Liu, M Wiercigroch, E Pavlovskaia, H Yu
International Journal of Mechanical Sciences 66, 2-11, 2013
1512013
Experimental study of impact oscillator with one-sided elastic constraint
J Ing, E Pavlovskaia, M Wiercigroch, S Banerjee
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical …, 2008
1512008
Chaotic vibration of a simple model of the machine tool-cutting process system
M Wiercigroch
1491997
Bifurcation analysis of an impact oscillator with a one-sided elastic constraint near grazing
J Ing, E Pavlovskaia, M Wiercigroch, S Banerjee
Physica D: Nonlinear Phenomena 239 (6), 312-321, 2010
1412010
The limit case response of the archetypal oscillator for smooth and discontinuous dynamics
Q Cao, M Wiercigroch, EE Pavlovskaia, C Grebogi, JMT Thompson
International Journal of Non-Linear Mechanics 43 (6), 462-473, 2008
1252008
Nonlinear dynamics of the quasi-zero-stiffness SD oscillator based upon the local and global bifurcation analyses
Z Hao, Q Cao, M Wiercigroch
Nonlinear Dynamics 87, 987-1014, 2017
1242017
Regular and chaotic dynamics of a discontinuously nonlinear rotor system
EV Karpenko, M Wiercigroch, MP Cartmell
Chaos, Solitons & Fractals 13 (6), 1231-1242, 2002
1172002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20