Παρακολούθηση
Noé Aguilar-Rivera
Noé Aguilar-Rivera
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uv.mx - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Mexican sugarcane industry: overview, constraints, current status and long-term trends
N Aguilar-Rivera, DA Rodríguez L, V Enríquez R, A Castillo M, ...
Sugar Tech 14, 207-222, 2012
662012
Factores de competitividad de la agroindustria de la caña de azúcar en México
N Aguilar Rivera, G Galindo Mendoza, J Fortanelli Martínez, ...
Región y sociedad 23 (52), 261-297, 2011
512011
Carbon footprint of sugar production in Mexico
CA García, ES García-Treviño, N Aguilar-Rivera, C Armendáriz
Journal of Cleaner Production 112, 2632-2641, 2016
482016
Efecto del almacenamiento de bagazo de caña en las propiedades físicas de celulosa grado papel
N Aguilar-Rivera
Ingeniería, investigación y tecnología 12 (2), 189-197, 2011
452011
¿ Por qué diversificar la agroindustria azucarera en México?
N Aguilar-Rivera, GM Galindo, JM Fortanelli, CS Contreras
Journal of Globalization, Competitiveness & Governability/Revista de …, 2009
452009
Paradigma de la diversificación de la agroindustria azucarera de México
N Aguilar-Rivera
Convergencia 19 (59), 187-213, 2012
422012
Evaluación multicriterio y aptitud agroclimática del cultivo de caña de azúcar en la región de Huasteca (México)
NA Rivera, GG Mendoza, JF Martínez, CC Servin
Ciencia y Tecnología Agropecuaria 11 (2), 144-154, 2010
422010
La caña de azúcar y sus derivados en la Huasteca San Luis Potosí México
N Aguilar Rivera
Diálogos Revista Electrónica de Historia 11 (1), 81-110, 2010
382010
Reconversión de la cadena agroindustrial de la caña de azúcar en Veracruz México
N Aguilar Rivera
Nova scientia 6 (12), 125-161, 2014
362014
Índice normalizado de vegetación en caña de azúcar en la Huasteca Potosina
N Aguilar, G Galindo, J Fortanelli, C Contreras
Avances en investigación agropecuaria 14 (2), 49-65, 2010
342010
Bioetanol de la caña de azúcar
N Aguilar-Rivera
Avances en investigación Agropecuaria 11 (3), 25-39, 2007
342007
A framework for the analysis of socioeconomic and geographic sugarcane agro industry sustainability
N Aguilar-Rivera
Socio-Economic Planning Sciences 66, 149-160, 2019
332019
Evaluación de aptitud de tierras al cultivo de caña de azúcar en la Huasteca potosina, México, por técnicas geomáticas
N Aguilar Rivera, LA Olvera Vargas, G Galindo Mendoza
Revista de Geografía Norte Grande, 141-156, 2013
322013
El reciclado de papel y cartón
N Aguilar Rivera
Revista Elementos, 2004
322004
What has been the focus of sugarcane research? A bibliometric overview
KA Figueroa-Rodríguez, F Hernández-Rosas, B Figueroa-Sandoval, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 16 (18), 3326, 2019
312019
La diversificación de la agroindustria azucarera como estrategia para México
FC Gómez-Merino
Agro productividad 10 (11), 2017
272017
Papel amate de pulpa de café (Coffea arabica)(Residuo de beneficio húmedo)
N Aguilar-Rivera, E Houbron, E Rustrian, LC Reyes-Alvarado
Ra Ximhai 10 (3), 103-117, 2014
252014
Cinética de la hidrólisis ácida de la cascarilla de cebada
NA Rivera, MJC Leal
Revista Mexicana de Ingeniería Química 3 (3), 257-263, 2004
25*2004
Ficha Técnica del cultivo de Caña de Azúcar
N Aguilar
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. Universidad de …, 2015
212015
Sucroquímica, alternativa de diversificación de la agroindustria de la caña de azúcar
NA Rivera, DA Rodríguez, AC Morán, AH Solano
Multiciencias 12 (1), 7-15, 2012
192012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20