Παρακολούθηση
Stamatios Papadakis
Stamatios Papadakis
Άλλα ονόματαStamatis Papadakis
University of Crete, Department of Preschool Education
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mobile educational applications for children: what educators and parents need to know
S Papadakis, M Kalogiannakis
International Journal of Mobile Learning and Organisation 11 (3), 256-277, 2017
2592017
Gamification in science education. A systematic review of the literature
M Kalogiannakis, S Papadakis, AI Zourmpakis
Education Sciences 11 (1), 22, 2021
2512021
Developing fundamental programming concepts and computational thinking with ScratchJr in preschool education: a case study
S Papadakis, M Kalogiannakis, N Zaranis
Int. J. Mobile Learning and Organisation 10 (3), 187-202, 2016
2272016
Using mobile devices for teaching realistic mathematics in kindergarten education
N Zaranis, M Kalogiannakis, S Papadakis
Creative Education 4 (07), 1, 2013
2172013
Educational apps from the Android Google Play for Greek preschoolers: A systematic review
S Papadakis, M Kalogiannakis, N Zaranis
Computers & education 116, 139-160, 2018
2162018
Evaluating pre-service kindergarten teachers' intention to adopt and use tablets into teaching practice for natural sciences
M Kalogiannakis, S Papadakis
International Journal of Mobile Learning and Organisation 13 (1), 113-127, 2019
1522019
Designing and creating an educational app rubric for preschool teachers
S Papadakis, M Kalogiannakis, N Zaranis
Education and Information Technologies 22, 3147-3165, 2017
1472017
The effectiveness of computer and tablet assisted intervention in early childhood students’ understanding of numbers. An empirical study conducted in Greece
S Papadakis, M Kalogiannakis, N Zaranis
Education and Information Technologies 23, 1849-1871, 2018
1462018
Evaluating pre-service teachers' acceptance of mobile devices with regards to their age and gender: a case study in Greece
S Papadakis
International Journal of Mobile Learning and Organisation 12 (4), 336-352, 2018
1412018
Comparing tablets and PCs in teaching mathematics: An attempt to improve mathematics competence in early childhood education
S Papadakis, M Kalogiannakis, N Zaranis
Preschool and Primary Education 4 (2), 241-253, 2016
1332016
Using Gamification for Supporting an Introductory Programming Course. The Case of ClassCraft in a Secondary Education Classroom.
MK Stamatios Papadakis
2nd EAI International Conference on Design, Learning & Innovation, 2017
130*2017
Improving Mathematics Teaching in Kindergarten with Realistic Mathematical Education
S Papadakis, M Kalogiannakis, N Zaranis
Early Childhood Education Journal, (), 1-10, 2016
1282016
Exploring the interrelationship between covid-19 phobia, work–family conflict, family–work conflict, and life satisfaction among school administrators for advancing sustainable …
T Karakose, R Yirci, S Papadakis
Sustainability 13 (15), 8654, 2021
1252021
Tablets and apps for promoting robotics, mathematics, STEM education and literacy in early childhood education
P Dorouka, S Papadakis, M Kalogiannakis
International Journal of Mobile Learning and Organisation 14 (2), 255-274, 2020
1232020
Parental involvement and attitudes towards young Greek children’s mobile usage
S Papadakis, N Zaranis, M Kalogiannakis
International Journal of Child-Computer Interaction 22, 100144, 2019
1232019
The use of computer games in classroom environment
S Papadakis
International Journal of Teaching and Case Studies 9 (1), 1-25, 2018
1232018
Combining mobile technologies in environmental education: a Greek case study
M Kalogiannakis, S Papadakis
International Journal of Mobile Learning and Organisation 11 (2), 108-130, 2017
1202017
Access moodle using smart mobile phones. A case study in a Greek University
S Papadakis, M Kalogiannakis, E Sifaki, N Vidakis
Interactivity, Game Creation, Design, Learning, and Innovation: 6th …, 2018
1112018
Developing and exploring an evaluation tool for educational apps (ETEA) targeting kindergarten children
S Papadakis, J Vaiopoulou, M Kalogiannakis, D Stamovlasis
Sustainability 12 (10), 4201, 2020
1002020
Using Scratch and App Inventor for teaching introductory programming in secondary education. A case study
S Papadakis, M Kalogiannakis, N Zaranis, V Orfanakis
Int. J. Technology Enhanced Learning 8 (3/4), 217–233, 2016
1002016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20