Παρακολούθηση
George Karavokiros
George Karavokiros
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα itia.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HESS Opinions:" Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability"
D Koutsoyiannis, C Makropoulos, A Langousis, S Baki, A Efstratiadis, ...
Hydrology and Earth System Sciences 13 (2), 247-257, 2009
1092009
A decision support system for the management of the water resource system of Athens
D Koutsoyiannis, G Karavokiros, A Efstratiadis, N Mamassis, ...
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 28 (14-15), 599-609, 2003
992003
A DECISION SUPPORT TOOL FOR THE MANAGEMENT OF MULTI‐RESERVOIR SYSTEMS1
D Koutsoyiannis, A Efstratiadis, G Karavokiros
JAWRA Journal of the American Water Resources Association 38 (4), 945-958, 2002
972002
Cyber-physical stress-testing platform for water distribution networks
D Nikolopoulos, G Moraitis, D Bouziotas, A Lykou, G Karavokiros, ...
Journal of Environmental Engineering 146 (7), 04020061, 2020
492020
Quantifying failure for critical water infrastructures under cyber-physical threats
G Moraitis, D Nikolopoulos, D Bouziotas, A Lykou, G Karavokiros, ...
Journal of Environmental Engineering 146 (9), 04020108, 2020
292020
National programme for the management and protection of water resources
D Koutsoyiannis, A Andreadakis, R Mavrodimou, A Christofides, ...
Support on the Compilation of the National Programme for Water Resources …, 2008
192008
Providing evidence-based, intelligent support for flood resilient planning and policy: the PEARL knowledge base
G Karavokiros, A Lykou, I Koutiva, J Batica, A Kostaridis, A Alves, ...
Water 8 (9), 392, 2016
172016
A simple stochastic rainfall disaggregation scheme for urban drainage modelling
D Zarris, D Koutsoyiannis, G Karavokiros
Proc. Fourth Int. Conf. on Developments in Urban Drainage Modelling, 85-92, 1998
101998
RISKNOUGHT: A cyber-physical stress-testing platform for water distribution networks
D Nikolopoulos, G Moraitis, D Bouziotas, A Lykou, G Karavokiros, ...
Proceedings of the 11th World Congress on Water Resources and Environment …, 2019
72019
National Programme for Water Resources Management and Preservation, Support on the compilation of the national programme for water resources management and preservation
D Koutsoyiannis, A Andreadakis, R Mavrodimou, A Christofides, ...
Department of Water Resources and Environmental Engineering, National …, 2008
72008
National Programme for Water Resources Management and Preservation
D Koutsoyiannis, A Andreadakis, A Mavrodimou, A Christofides, ...
Support on the compilation of the national programme for water resources …, 2008
72008
Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling
A Efstratiadis, AD Koussis, S Lykoudis, A Koukouvinos, A Christofides, ...
First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the …, 2013
62013
Enhydris: A free database system for the storage and management of hydrological and meteorological data
A Christofides, S Kozanis, G Karavokiros, Y Markonis, A Efstratiadis
European Geosciences Union General Assembly Geophysical Research Abstracts 13, 2011
62011
Master plan of the Athens water resource system-Year 2009, Maintenance, upgrading and extension of the Decision Support System for the management of the Athens water resource …
A Efstratiadis, G Karavokiros, N Mamassis
Eng., NTUA, Athens, 2009
62009
Tethys: sensor-based aquatic quality monitoring in waterways
G Tzortzakis, E Katsiri, G Karavokiros, C Makropoulos, A Delis
2016 17th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM) 1 …, 2016
52016
Enhydris: A free database system for the storage and management of hydrological and meteorological data, European Geosciences Union General Assembly 2011
A Christofides, S Kozanis, G Karavokiros, Y Markonis, A Efstratiadis
Geophysical Research Abstracts 13, 2011
52011
The PROCRUSTES testbed: Tackling cyber-physical risk for water systems
G Moraitis, D Nikolopoulos, I Koutiva, I Tsoukalas, G Karavokiros, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU21-14903, 2021
42021
Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study
A Koukouvinos, D Nikolopoulos, A Efstratiadis, A Tegos, E Rozos, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 4912, 2015
42015
Hydronomeas 2020: Open-source decision support system for water resources management
G Karavokiros, D Nikolopoulos, S Manouri, A Efstratiadis, C Makropoulos, ...
Athens, Greece. https://doi. org/10.5194/egusphere-egu2020-20022, 2020
32020
Identification of extreme weather phenomena in near real-time
G Karavokiros, E Baltas, M Mimikou
Proc. of 1st EWaS-MED Int. Conf, 2013
32013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20