Παρακολούθηση
Raphael Bost
Raphael Bost
Direction Générale de l'Armement
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alumni.brown.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine learning classification over encrypted data.
R Bost, RA Popa, S Tu, S Goldwasser
NDSS, 2015
9112015
∑oφoς: Forward Secure Searchable Encryption
R Bost
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
4442016
Forward and backward private searchable encryption from constrained cryptographic primitives
R Bost, B Minaud, O Ohrimenko
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
3772017
Verifiable dynamic symmetric searchable encryption: Optimality and forward security
R Bost, PA Fouque, D Pointcheval
Cryptology ePrint Archive, 2016
1092016
Thwarting Leakage Abuse Attacks against Searchable Encryption--A Formal Approach and Applications to Database Padding
R Bost, PA Fouque
Cryptology ePrint Archive, 2017
372017
Trick or Tweak: On the (In) security of OTR’s Tweaks
R Bost, O Sanders
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2016
212016
Security-Efficiency Tradeoffs in Searchable Encryption–Lower Bounds and Optimal Constructions
R Bost, PA Fouque
Proceedings on Privacy Enhancing Technologies 4, 132-151, 2019
182019
SSE and SSD: Page-efficient searchable symmetric encryption
A Bossuat, R Bost, PA Fouque, B Minaud, M Reichle
Advances in Cryptology–CRYPTO 2021: 41st Annual International Cryptology …, 2021
162021
Algorithmes de recherche sur bases de données chiffrées
R Bost
Université de Rennes 1, 2018
32018
Submatrix maximum queries in Monge matrices: an implementation
R Bost
Master thesis, Brown university, 2013
12013
Constrained Anti-Unification for Program Transformation
P Neron, R Bost
2013
Verifiable Symmetric Searchable Encryption with Boolean Queries and Controlled Leakage
R Bost, M Cornejo, PA Fouque, D Pointcheval
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12