Παρακολούθηση
Damian Vizár
Damian Vizár
Data Security Scientist, CSEM Switzerland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csem.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Online authenticated-encryption and its nonce-reuse misuse-resistance
VT Hoang, R Reyhanitabar, P Rogaway, D Vizár
Annual Cryptology Conference, 493-517, 2015
772015
Security of full-state keyed sponge and duplex: applications to authenticated encryption
B Mennink, R Reyhanitabar, D Vizár
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2015 9453, 465-489, 2014
732014
Forkcipher: a new primitive for authenticated encryption of very short messages
E Andreeva, V Lallemand, A Purnal, R Reyhanitabar, A Roy, D Vizár
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2019
332019
CENC is optimally secure
T Iwata, B Mennink, D Vizár
Cryptology ePrint Archive, 2016
292016
Cryptanalysis of chosen symmetric homomorphic schemes
D Vizár, S Vaudenay
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica 52 (2), 288-306, 2015
262015
OMD: A compression function mode of operation for authenticated encryption
S Cogliani, DŞ Maimuţ, D Naccache, RP Canto, R Reyhanitabar, ...
International Conference on Selected Areas in Cryptography, 112-128, 2014
242014
ForkAE v
E Andreeva, V Lallemand, A Purnal, R Reyhanitabar, A Roy, D Vizár
Submission to NIST lightweight cryptography project, 2019
222019
Boosting OMD for almost free authentication of associated data
R Reyhanitabar, S Vaudenay, D Vizár
International Workshop on Fast Software Encryption, 411-427, 2015
212015
Misuse-resistant variants of the OMD authenticated encryption mode
R Reyhanitabar, S Vaudenay, D Vizár
International Conference on Provable Security, 55-70, 2014
202014
Forking a blockcipher for authenticated encryption of very short messages
E Andreeva, R Reyhanitabar, K Varici, D Vizár
Cryptology ePrint Archive, 2018
172018
Authenticated encryption with variable stretch
R Reyhanitabar, S Vaudenay, D Vizár
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2016
162016
Under pressure: Security of caesar candidates beyond their guarantees
S Vaudenay, D Vizár
Cryptology ePrint Archive, 2017
152017
Can Caesar Beat Galois?
S Vaudenay, D Vizár
International Conference on Applied Cryptography and Network Security, 476-494, 2018
92018
What the fork: implementation aspects of a forkcipher
A Purnal, E Andreeva, A Roy, D Vizár
NIST Lightweight Cryptography Workshop, 2019
82019
Analysis of chosen symmetric homomorphic schemes
D Vizár, S Vaudenay
Central European Crypto Conference, Budapest, Hungary, 2014
82014
Offset Merkle-Damgård (OMD) version 2.0
S Cogliani, DS Maimut, D Naccache, RP do Canto, R Reyhanitabar, ...
Submission to the CAESAR competition, 2015
62015
Offset Merkle-Damgård (OMD), A CAESAR Proposal
S Cogliani, DŞ Maimuţ, D Naccache, RP do Canto, R Reyhanitabar, ...
52014
Nonce-Misuse Security of the SAEF Authenticated Encryption mode
E Andreeva, AS Bhati, D Vizár
International Conference on Selected Areas in Cryptography, 512-534, 2020
42020
Linking online misuse-resistant authenticated encryption and blockwise attack models
G Endignoux, D Vizár
Cryptology ePrint Archive, 2017
42017
Cryptanalysis of enhanced more
DVS Vaudenay
Tatra Mt. Math. Publ 73, 163-178, 2019
32019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20