Παρακολούθηση
Adrià Recasens
Adrià Recasens
Research Scientist, DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Self-supervised multimodal versatile networks
JB Alayrac, A Recasens, R Schneider, R Arandjelović, J Ramapuram, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 25-37, 2020
2352020
Jointly discovering visual objects and spoken words from raw sensory input
D Harwath, A Recasens, D Surís, G Chuang, A Torralba, J Glass
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 649-665, 2018
1952018
Where are they looking?
A Recasens, A Khosla, C Vondrick, A Torralba
Advances in neural information processing systems 28, 2015
1902015
Where should saliency models look next?
Z Bylinskii, A Recasens, A Borji, A Oliva, A Torralba, F Durand
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
1702016
Gaze360: Physically unconstrained gaze estimation in the wild
P Kellnhofer, A Recasens, S Stent, W Matusik, A Torralba
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1642019
Emotion recognition in context
R Kosti, JM Alvarez, A Recasens, A Lapedriza
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
1622017
Context based emotion recognition using emotic dataset
R Kosti, JM Alvarez, A Recasens, A Lapedriza
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 42 (11), 2755 …, 2019
1102019
Learning to zoom: a saliency-based sampling layer for neural networks
A Recasens, P Kellnhofer, S Stent, W Matusik, A Torralba
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 51-66, 2018
1092018
Broaden your views for self-supervised video learning
A Recasens, P Luc, JB Alayrac, L Wang, F Strub, C Tallec, M Malinowski, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
742021
Following gaze in video
A Recasens, C Vondrick, A Khosla, A Torralba
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1435-1443, 2017
672017
Game Plan: What AI can do for Football, and What Football can do for AI
K Tuyls, S Omidshafiei, P Muller, Z Wang, J Connor, D Hennes, I Graham, ...
Journal of Artificial Intelligence Research 71, 41-88, 2021
422021
Understanding infographics through textual and visual tag prediction
Z Bylinskii, S Alsheikh, S Madan, A Recasens, K Zhong, H Pfister, ...
arXiv preprint arXiv:1709.09215, 2017
372017
EMOTIC: Emotions in Context dataset
R Kosti, JM Alvarez, A Recasens, A Lapedriza
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
362017
Towards learning universal audio representations
L Wang, P Luc, Y Wu, A Recasens, L Smaira, A Brock, A Jaegle, ...
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
312022
Multimodal self-supervised learning of general audio representations
L Wang, P Luc, A Recasens, JB Alayrac, A Oord
arXiv preprint arXiv:2104.12807, 2021
282021
Synthetically trained icon proposals for parsing and summarizing infographics
S Madan, Z Bylinskii, M Tancik, A Recasens, K Zhong, S Alsheikh, ...
arXiv preprint arXiv:1807.10441, 2018
232018
Breaking microsoft’s CAPTCHA
CP Karthik, RA Recasens
Tech. Rep, 2015
202015
Learning Words by Drawing Images
D Suris, A Recasens, D Bau, D Harwath, J Glass, A Torralba
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
112019
Spectral learning of sequence taggers over continuous sequences
A Recasens, A Quattoni
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2013
112013
Hierarchical perceiver
J Carreira, S Koppula, D Zoran, A Recasens, C Ionescu, O Henaff, ...
arXiv preprint arXiv:2202.10890, 2022
72022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20