Παρακολούθηση
Andrew Hursthouse
Andrew Hursthouse
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uws.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Soil pollution by PAHs in urban soils: a comparison of three European cities
E Morillo, AS Romero, C Maqueda, L Madrid, F Ajmone-Marsan, ...
Journal of Environmental Monitoring 9 (9), 1001-1008, 2007
2942007
Metals in particle-size fractions of the soils of five European cities
F Ajmone-Marsan, M Biasioli, T Kralj, H Grčman, CM Davidson, ...
Environmental pollution 152 (1), 73-81, 2008
2612008
Fractionation of potentially toxic elements in urban soils from five European cities by means of a harmonised sequential extraction procedure
CM Davidson, GJ Urquhart, F Ajmone-Marsan, M Biasioli, ...
Analytica Chimica Acta 565 (1), 63-72, 2006
1972006
Cobalt and secondary poisoning in the terrestrial food chain: data review and research gaps to support risk assessment
J Gál, A Hursthouse, P Tatner, F Stewart, R Welton
Environment international 34 (6), 821-838, 2008
1902008
The interaction of heavy metals with urban soils: sorption behaviour of Cd, Cu, Cr, Pb and Zn with a typical mixed brownfield deposit
J Markiewicz-Patkowska, A Hursthouse, H Przybyla-Kij
Environment international 31 (4), 513-521, 2005
1842005
It’s time to replace the term “heavy metals” with “potentially toxic elements” when reporting environmental research
O Pourret, A Hursthouse
International journal of environmental research and public health 16 (22), 4446, 2019
1452019
The relevance of speciation in the remediation of soils and sediments contaminated by metallic elements—an overview and examples from Central Scotland, UKPresented at the …
AS Hursthouse
Journal of Environmental Monitoring 3 (1), 49-60, 2001
1372001
Variability in concentrations of potentially toxic elements in urban parks from six European cities
L Madrid, E Diaz-Barrientos, E Ruiz-Cortés, R Reinoso, M Biasioli, ...
Journal of Environmental Monitoring 8 (11), 1158-1165, 2006
1282006
Metalliferous mine dust: Human health impacts and the potential determinants of disease in mining communities
JA Entwistle, AS Hursthouse, PA Marinho Reis, AG Stewart
Current Pollution Reports 5, 67-83, 2019
1202019
The variability of polychlorinated biphenyls levels in urban soils from five European cities
A Cachada, LV Lopes, AS Hursthouse, M Biasioli, H Grčman, E Otabbong, ...
Environmental Pollution 157 (2), 511-518, 2009
1092009
A review of regulatory decisions for environmental protection: Part I—Challenges in the implementation of national soil policies
SM Rodrigues, ME Pereira, EF da Silva, AS Hursthouse, AC Duarte
Environment International 35 (1), 202-213, 2009
1082009
Multi-hazards coastal vulnerability assessment of Goa, India, using geospatial techniques
PD Kunte, N Jauhari, U Mehrotra, M Kotha, AS Hursthouse, AS Gagnon
Ocean & coastal management 95, 264-281, 2014
1052014
Erythrocyte selenium concentration as a marker of selenium status
FA Stefanowicz, D Talwar, DSJ O'Reilly, N Dickinson, J Atkinson, ...
Clinical Nutrition 32 (5), 837-842, 2013
1042013
Removal of Mn (II) by sodium alginate/graphene oxide composite double-network hydrogel beads from aqueous solutions
X Yang, T Zhou, B Ren, A Hursthouse, Y Zhang
Scientific reports 8 (1), 10717, 2018
892018
Mercury in urban soils: a comparison of local spatial variability in six European cities
S Rodrigues, ME Pereira, AC Duarte, F Ajmone-Marsan, CM Davidson, ...
Science of the Total Environment 368 (2-3), 926-936, 2006
862006
A history of urban gardens in Europe
N Keshavarz, S Bell, A Zilans, A Hursthouse, A Voigt, A Hobbelink, ...
Urban allotment gardens in Europe, 8-32, 2016
802016
Working together: the combined application of a magnetic field and penetratin for the delivery of magnetic nanoparticles to cells in 3D
HW Child, PA Del Pino, JM De La Fuente, AS Hursthouse, D Stirling, ...
ACS nano 5 (10), 7910-7919, 2011
742011
Bioavailability of arsenic and antimony in soils from an abandoned mining area, Glendinning (SW Scotland)
J Gal, A Hursthouse, S Cuthbert
Journal of Environmental Science and Health Part A 42 (9), 1263-1274, 2007
742007
Distribution, source identification, and ecological-health risks of potentially toxic elements (PTEs) in soil of thallium mine area (southwestern Guizhou, China)
F Jiang, B Ren, A Hursthouse, R Deng, Z Wang
Environmental Science and Pollution Research 26 (16), 16556-16567, 2019
732019
Use of a physiologically based extraction test to estimate the human bioaccessibility of potentially toxic elements in urban soils from the city of Glasgow, UK
J Sialelli, GJ Urquhart, CM Davidson, AS Hursthouse
Environmental Geochemistry and Health 32, 517-527, 2010
682010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20