Παρακολούθηση
Jesse Petersen
Jesse Petersen
St Catherine's College, University of Oxford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stcatz.ox.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Snapshots of non-equilibrium Dirac carrier distributions in graphene
I Gierz, JC Petersen, M Mitrano, C Cacho, ICE Turcu, E Springate, A Stöhr, ...
Nature materials 12 (12), 1119-1124, 2013
5102013
Clocking the Melting Transition of Charge and Lattice Order in 1T-TaS_ {2} with Ultrafast Extreme-Ultraviolet Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy
JC Petersen, S Kaiser, N Dean, A Simoncig, HY Liu, AL Cavalieri, ...
Physical Review Letters 107 (17), 177402, 2011
2472011
Bi-directional ultrafast electric-field gating of interlayer charge transport in a cuprate superconductor
A Dienst, MC Hoffmann, D Fausti, JC Petersen, S Pyon, T Takayama, ...
Nature Photonics 5 (8), 485-488, 2011
1262011
Polaronic Conductivity in the Photoinduced Phase of 1T-TaS2
N Dean, JC Petersen, D Fausti, RI Tobey, S Kaiser, LV Gasparov, ...
Physical Review Letters 106, 016401, 2011
802011
Population inversion in monolayer and bilayer graphene
I Gierz, M Mitrano, JC Petersen, C Cacho, ICE Turcu, E Springate, A Stöhr, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 27 (16), 164204, 2015
632015
Nonlinear optical signatures of the tensor order in Cd2Re2O7
JC Petersen, MD Caswell, JS Dodge, IA Sergienko, J He, R Jin, ...
Nature Physics 2 (9), 605-608, 2006
532006
Possible observation of parametrically amplified coherent phasons in K 0.3 MoO 3 using time-resolved extreme-ultraviolet angle-resolved photoemission spectroscopy
HY Liu, I Gierz, JC Petersen, S Kaiser, A Simoncig, AL Cavalieri, C Cacho, ...
Physical Review B 88 (4), 045104, 2013
522013
Short pulses in optical resonators
JC Petersen, AN Luiten
Optics express 11 (22), 2975-2981, 2003
322003
Ultrafast science and development at the Artemis facility
ICE Turcu, E Springate, CA Froud, CM Cacho, JL Collier, WA Bryan, ...
ROMOPTO 2009: Ninth Conference on Optics: Micro-to Nanophotonics II 7469, 11-25, 2010
312010
Detection of vacuum birefringence using intense laser pulses
AN Luiten, JC Petersen
Physics Letters A 330 (6), 429-434, 2004
262004
Ultrafast resonant polarization interferometry: Towards the first direct detection of vacuum polarization
AN Luiten, JC Petersen
Physical Review A 70 (3), 033801, 2004
252004
Transient terahertz photoconductivity of insulating cuprates
JC Petersen, A Farahani, DG Sahota, R Liang, JS Dodge
Physical Review B 96 (11), 115133, 2017
212017
Photoexcited carrier relaxation dynamics and terahertz response of photoconductive antennas made on proton bombarded GaAs materials
S Savard, JF Allard, M Bernier, JC Petersen, JS Dodge, P Fournier, ...
Journal of Applied Physics 108 (12), 2010
82010
Ultrafast tr-arpes with artemis xuv beamline
CM Cacho, ICE Turcu, CA Froud, WA Bryan, G Nemeth, JC Petersen, ...
International Conference on Ultrafast Structural Dynamics, JT2A. 43, 2012
42012
Erratum to:“On detection of vacuum birefringence using intense laser pulses”[Phys. Lett. A 330 (2004) 429]
AN Luiten, JC Petersen
Physics Letters A 346 (5-6), 385-386, 2005
32005
Mid-IR pump, EUV probe femtosecond time-and-angle-resolved photoemission spectroscopy
CM Cacho, JC Petersen, I Gierz, H Liu, S Kaiser, R Chapman, ICE Turcu, ...
International Conference on Ultrafast Phenomena, 07. Mon. P1. 35, 2014
22014
Charge density wave dynamics from ultrafast XUV ARPES
JC Petersen, S Kaiser, N Dean, A Simoncig, HY Liu, AL Cavalieri, ...
EPJ Web of Conferences 41, 03023, 2013
12013
Nonlinear-optical and terahertz investigations of complex oxides
JC Petersen
Simon Fraser University, 2008
12008
Terahertz transient photoconductivity of insulating cuprates
JS Dodge, J Petersen, A Farahani, D Sahota, R Liang
APS March Meeting Abstracts 2015, B9. 010, 2015
2015
Femtosecond time-and-angle-resolved EUV photoemission spectroscopy with mid-IR pumping
CM Cacho, JC Petersen, I Gierz, H Liu, S Kaiser, R Chapman, ICE Turcu, ...
CLEO: QELS_Fundamental Science, FTu2D. 4, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20