Παρακολούθηση
Susan T L Harrison
Susan T L Harrison
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uct.ac.za - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lipid productivity as a key characteristic for choosing algal species for biodiesel production
MJ Griffiths, STL Harrison
Journal of applied phycology 21, 493-507, 2009
17172009
Environmental analysis of plastic production processes: Comparing petroleum-based polypropylene and polyethylene with biologically-based poly-β-hydroxybutyric acid using life …
KG Harding, JS Dennis, H Von Blottnitz, STL Harrison
Journal of biotechnology 130 (1), 57-66, 2007
4992007
Interference by pigment in the estimation of microalgal biomass concentration by optical density
MJ Griffiths, C Garcin, RP van Hille, STL Harrison
Journal of microbiological methods 85 (2), 119-123, 2011
4482011
Lipid productivity, settling potential and fatty acid profile of 11 microalgal species grown under nitrogen replete and limited conditions
MJ Griffiths, RP van Hille, STL Harrison
Journal of Applied Phycology 24, 989-1001, 2012
3952012
Biological oxidation of ferrous sulphate by Thiobacillus ferrooxidans: a review on the kinetic aspects
M Nemati, STL Harrison, GS Hansford, C Webb
Biochemical engineering journal 1 (3), 171-190, 1998
3931998
Bacterial cell disruption: a key unit operation in the recovery of intracellular products
STL Harrison
Biotechnology advances 9 (2), 217-240, 1991
3911991
Selection of direct transesterification as the preferred method for assay of fatty acid content of microalgae
MJ Griffiths, RP Van Hille, STL Harrison
Lipids 45, 1053-1060, 2010
2902010
A life-cycle comparison between inorganic and biological catalysis for the production of biodiesel
KG Harding, JS Dennis, H Von Blottnitz, STL Harrison
Journal of cleaner production 16 (13), 1368-1378, 2008
2002008
A kinetic study on anaerobic reduction of sulphate, Part I: Effect of sulphate concentration
S Moosa, M Nemati, STL Harrison
Chemical Engineering Science 57 (14), 2773-2780, 2002
1552002
The effect of nitrogen limitation on lipid productivity and cell composition in Chlorella vulgaris
MJ Griffiths, RP van Hille, STL Harrison
Applied microbiology and biotechnology 98, 2345-2356, 2014
1392014
Particle size effects in bioleaching of pyrite by acidophilic thermophile Sulfolobus metallicus (BC)
M Nemati, J Lowenadler, STL Harrison
Applied microbiology and biotechnology 53, 173-179, 2000
1262000
A critical evaluation of CO2 supplementation to algal systems by direct injection
NM Langley, STL Harrison, RP Van Hille
Biochemical Engineering Journal 68, 70-75, 2012
972012
Bioreactor microbial ecosystems for thiocyanate and cyanide degradation unravelled with genome‐resolved metagenomics
RS Kantor, AW van Zyl, RP van Hille, BC Thomas, STL Harrison, ...
Environmental microbiology 17 (12), 4929-4941, 2015
962015
Enhancement and repression of the volumetric oxygen transfer coefficient through hydrocarbon addition and its influence on oxygen transfer rate in stirred tank bioreactors
KG Clarke, PC Williams, MS Smit, STL Harrison
Biochemical engineering journal 28 (3), 237-242, 2006
952006
The use of pyrite as a source of lixiviant in the bioleaching of electronic waste
CG Bryan, EL Watkin, TJ McCredden, ZR Wong, STL Harrison, ...
Hydrometallurgy 152, 33-43, 2015
942015
The application of mini-hydrocyclones in the concentration of yeast suspensions
JJ Cilliers, STL Harrison
The Chemical Engineering Journal and the Biochemical Engineering Journal 65 …, 1997
931997
Study of Physical and Biological Factors Involved in the Disruption of E. coli by Hydrodynamic Cavitation
B Balasundaram, STL Harrison
Biotechnology progress 22 (3), 907-913, 2006
882006
Product inhibition by sulphide species on biological sulphate reduction for the treatment of acid mine drainage
S Moosa, STL Harrison
Hydrometallurgy 83 (1-4), 214-222, 2006
862006
A kinetic study on anaerobic reduction of sulphate, part II: incorporation of temperature effects in the kinetic model
S Moosa, M Nemati, STL Harrison
Chemical Engineering Science 60 (13), 3517-3524, 2005
812005
Mitigating the generation of acid mine drainage from copper sulfide tailings impoundments in perpetuity: A case study for an integrated management strategy
AH Hesketh, JL Broadhurst, STL Harrison
Minerals Engineering 23 (3), 225-229, 2010
792010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20