Παρακολούθηση
Peter Oppeneer
Peter Oppeneer
Professor of Physics, Uppsala University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Superdiffusive spin transport as a mechanism of ultrafast demagnetization
M Battiato, K Carva, PM Oppeneer
Physical review letters 105 (2), 027203, 2010
7692010
Efficient metallic spintronic emitters of ultrabroadband terahertz radiation
T Seifert, S Jaiswal, U Martens, J Hannegan, L Braun, P Maldonado, ...
Nature photonics 10 (7), 483-488, 2016
6292016
Terahertz spin current pulses controlled by magnetic heterostructures
T Kampfrath, M Battiato, P Maldonado, G Eilers, J Nötzold, S Mährlein, ...
Nature nanotechnology 8 (4), 256-260, 2013
5442013
Substrate-induced magnetic ordering and switching of iron porphyrin molecules
H Wende, M Bernien, J Luo, C Sorg, N Ponpandian, J Kurde, J Miguel, ...
Nature materials 6 (7), 516-520, 2007
4792007
Substrate-induced magnetic ordering and switching of iron porphyrin molecules
H Wende, M Bernien, J Luo, C Sorg, N Ponpandian, J Kurde, J Miguel, ...
Nature materials 6 (7), 516-520, 2007
4792007
Colloquium: Hidden order, superconductivity, and magnetism: The unsolved case of
JA Mydosh, PM Oppeneer
Reviews of Modern Physics 83 (4), 1301, 2011
4482011
Ultrafast magnetization enhancement in metallic multilayers driven by superdiffusive spin current
D Rudolf, C La-O-Vorakiat, M Battiato, R Adam, JM Shaw, E Turgut, ...
Nature communications 3 (1), 1037, 2012
3902012
Observation of topological nodal fermion semimetal phase in ZrSiS
M Neupane, I Belopolski, MM Hosen, DS Sanchez, R Sankar, M Szlawska, ...
Physical Review B 93 (20), 201104, 2016
3452016
Adiabatic spin dynamics from spin-density-functional theory: Application to Fe, Co, and Ni
SV Halilov, H Eschrig, AY Perlov, PM Oppeneer
Physical Review B 58 (1), 293, 1998
3451998
Ultrafast spin transport as key to femtosecond demagnetization
A Eschenlohr, M Battiato, P Maldonado, N Pontius, T Kachel, K Holldack, ...
Nature materials 12 (4), 332-336, 2013
3312013
Ultrafast spin transport as key to femtosecond demagnetization
A Eschenlohr, M Battiato, P Maldonado, N Pontius, T Kachel, K Holldack, ...
Nature materials 12 (4), 332-336, 2013
3312013
Ab initio calculated magneto-optical Kerr effect of ferromagnetic metals: Fe and Ni
PM Oppeneer, T Maurer, J Sticht, J Kübler
Physical Review B 45 (19), 10924, 1992
3201992
Theory of laser-induced ultrafast superdiffusive spin transport in layered heterostructures
M Battiato, K Carva, PM Oppeneer
Physical Review B 86 (2), 024404, 2012
2832012
Bright circularly polarized soft X-ray high harmonics for X-ray magnetic circular dichroism
T Fan, P Grychtol, R Knut, C Hernández-García, DD Hickstein, D Zusin, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (46), 14206-14211, 2015
2652015
Tailoring the nature of magnetic coupling of Fe-porphyrin molecules to ferromagnetic substrates
M Bernien, J Miguel, C Weis, ME Ali, J Kurde, B Krumme, PM Panchmatia, ...
Physical review letters 102 (4), 047202, 2009
2322009
Ab Initio Investigation of the Elliott-Yafet Electron-Phonon Mechanism in Laser-Induced Ultrafast Demagnetization
K Carva, M Battiato, PM Oppeneer
Physical Review Letters 107 (20), 207201, 2011
1952011
Observation of Minority Spin Character of the New Electron Doped Manganite from Tunneling Magnetoresistance
C Mitra, P Raychaudhuri, K Dörr, KH Müller, L Schultz, PM Oppeneer, ...
Physical review letters 90 (1), 017202, 2003
1942003
Observation of Minority Spin Character of the New Electron Doped Manganite from Tunneling Magnetoresistance
C Mitra, P Raychaudhuri, K Dörr, KH Müller, L Schultz, PM Oppeneer, ...
Physical review letters 90 (1), 017202, 2003
1942003
Hidden order in URu2Si2 originates from Fermi surface gapping induced by dynamic symmetry breaking
S Elgazzar, J Rusz, M Amft, PM Oppeneer, JA Mydosh
Nature materials 8 (4), 337-341, 2009
1852009
Magnetic, magneto-optical, and structural properties of URhAl from first-principles calculations
J Kuneš, P Novák, M Diviš, PM Oppeneer
Physical Review B 63 (20), 205111, 2001
1732001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20