Παρακολούθηση
Gerhard Widmer
Gerhard Widmer
Professor of Computer Science, Johannes Kepler University Linz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jku.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning in the presence of concept drift and hidden contexts
G Widmer, M Kubat
Machine learning 23 (1), 69-101, 1996
22061996
Incremental reduced error pruning
J Fürnkranz, G Widmer
Machine Learning Proceedings 1994, 70-77, 1994
5411994
Improvements of Audio-Based Music Similarity and Genre Classificaton.
E Pampalk, A Flexer, G Widmer
ISMIR 5, 634-637, 2005
3412005
Computational models of expressive music performance: The state of the art
G Widmer, W Goebl
Journal of new music research 33 (3), 203-216, 2004
2912004
Effective learning in dynamic environments by explicit context tracking
G Widmer, M Kubat
European Conference on Machine Learning, 227-243, 1993
2441993
MATCH: A Music Alignment Tool Chest.
S Dixon, G Widmer
ISMIR, 492-497, 2005
2142005
Dynamic Playlist Generation Based on Skipping Behavior.
E Pampalk, T Pohle, G Widmer
ISMIR 5, 634-637, 2005
2122005
Exploring music collections by browsing different views
E Pampalk, S Dixon, G Widmer
Computer Music Journal 28 (2), 49-62, 2004
2042004
Madmom: A new python audio and music signal processing library
S Böck, F Korzeniowski, J Schlüter, F Krebs, G Widmer
Proceedings of the 24th ACM international conference on Multimedia, 1174-1178, 2016
2022016
Evaluating rhythmic descriptors for musical genre classification
F Gouyon, S Dixon, E Pampalk, G Widmer
Proceedings of the AES 25th International Conference 196, 204, 2004
1932004
Towards Characterisation of Music via Rhythmic Patterns.
S Dixon, F Gouyon, G Widmer
ISMIR, 2004
1912004
Tracking context changes through meta-learning
G Widmer
Machine learning 27 (3), 259-286, 1997
1861997
Machine discoveries: A few simple, robust local expression principles
G Widmer
Journal of New Music Research 31 (1), 37-50, 2002
1832002
CP-JKU submissions for DCASE-2016: A hybrid approach using binaural i-vectors and deep convolutional neural networks
H Eghbal-Zadeh, B Lehner, M Dorfer, G Widmer
IEEE AASP Challenge on Detection and Classification of Acoustic Scenes and …, 2016
1802016
Prediction of ordinal classes using regression trees
S Kramer, G Widmer, B Pfahringer, M De Groeve
Fundamenta Informaticae 47 (1-2), 1-13, 2001
1732001
Prediction of ordinal classes using regression trees
S Kramer, G Widmer, B Pfahringer, M De Groeve
Fundamenta Informaticae 47 (1), 1-13, 2001
1732001
In search of the Horowitz factor
G Widmer, S Dixon, W Goebl, E Pampalk, A Tobudic
AI Magazine 24 (3), 111-111, 2003
1612003
Classification of dance music by periodicity patterns
S Dixon, E Pampalk, G Widmer
Johns Hopkins University, 2003
1572003
Artist Classification with Web-Based Data.
P Knees, E Pampalk, G Widmer
ISMIR, 2004
1512004
Playlist Generation using Start and End Songs.
A Flexer, D Schnitzer, M Gasser, G Widmer
ISMIR 8, 173-178, 2008
1482008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20