Athanasios Gregoriadis
Athanasios Gregoriadis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nured.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Applicability of the student—Teacher relationship scale (STRS) in the Greek educational setting
A Gregoriadis, N Tsigilis
Journal of Psychoeducational Assessment 26 (2), 108-120, 2008
932008
Development and evaluation of metacognition in early childhood education
A Chatzipanteli, V Grammatikopoulos, A Gregoriadis
Early child development and care 184 (8), 1223-1232, 2014
812014
Teacher–child relationship quality in early childhood education: The importance of relationship patterns
A Gregoriadis, V Grammatikopoulos
Early Child Development and Care 184 (3), 386-402, 2014
632014
Measuring teacher–child relationships in the Greek kindergarten setting: A validity study of the Student–Teacher Relationship Scale–Short Form
N Tsigilis, A Gregoriadis
Early Education and Development 19 (5), 816-835, 2008
602008
Parental conceptions of quality in Greek early childhood education
V Grammatikopoulos, A Gregoriadis, N Tsigilis, E Zachopoulou
European Early Childhood Education Research Journal 22 (1), 134-148, 2014
372014
Assessing the Students’ Evaluations of Educational Quality (SEEQ) questionnaire in Greek higher education
V Grammatikopoulos, M Linardakis, A Gregoriadis, V Oikonomidis
Higher Education 70 (3), 395-408, 2015
342015
Primary physical education perspective on creativity: the nature of creativity and creativity fostering classroom environment
E Konstantinidou, A Gregoriadis, V Grammatikopoulos, M Michalopoulou
Early Child Development and Care 184 (5), 766-782, 2014
282014
Evaluating preschoolers’ social skills: The impact of a physical education program from the parents’ perspectives
A Gregoriadis, V Grammatikopoulos, E Zachopoulou
International Journal of Humanities and Social Science 3 (10), 40-51, 2013
282013
Using tablets in free play: The implementation of the digital play framework in Greece
M Hatzigianni, A Gregoriadis, I Karagiorgou, S Chatzigeorgiadou
British Journal of Educational Technology 49 (5), 928-942, 2018
252018
Comparing quality of childcare and kindergarten centres: The need for a strong and equal partnership in the Greek early childhood education system
A Gregoriadis, N Tsigilis, V Grammatikopoulos, O Kouli
Early Child Development and Care 186 (7), 1142-1151, 2016
252016
Computer use at schools and associations with social-emotional outcomes–A holistic approach. Findings from the longitudinal study of Australian Children
M Hatzigianni, A Gregoriadis, M Fleer
Computers & Education 95, 134-150, 2016
232016
Young children’s perceptions of the quality of teacher–child interactions and school engagement in Greek kindergartens
E Papadopoulou, A Gregoriadis
Journal of Early Childhood Research 15 (3), 323-335, 2017
212017
Evaluating the Student–Teacher Relationship Scale in the Greek educational setting: an item parcelling perspective
N Tsigilis, A Gregoriadis, V Grammatikopoulos
Research Papers in Education 33 (4), 414-426, 2018
202018
Prospective early childhood educators' attitudes toward teaching multicultural classes: a planned behavior theory perspective
N Tsigilis, K Tsioumis, A Gregoriadis
Journal of Early Childhood Teacher Education 27 (3), 265-273, 2006
202006
Acknowledging the role of motor domain in creativity in early childhood education
V Grammatikopoulos, A Gregoriadis, E Zachopoulou
Contemporary perspectives on research in creativity in early childhood …, 2012
182012
Quality of teacher–child relationship and preschoolers’ pro-social behaviour in German kindergartens
M Glüer, A Gregoriadis
Education 3-13 45 (5), 558-571, 2017
172017
Α motor creativity intervention in the Greek early childhood education settings: Effects on beliefs about health
D Ourdaa, A Gregoriadisb, K Mouratidouc, G Grouiosd, H Tsorbatzoudisd
Journal of Early Childhood Education Research 6 (1), 22-42, 2017
132017
Evaluating quality in early childhood education in relation with children outcomes in Greek context
V Grammatikopoulos, A Gregoriadis, N Tsigilis, E Zachopoulou
Early Child Development and Care 188 (12), 1816-1825, 2018
122018
Comparing aspects of the process quality in six European early childhood educational settings
E Zachopoulou, V Grammatikopoulos, A Gregoriadis, A Gamelas, T Leal, ...
ICERI2013 Conference 18th-20th November 2013, 4218-4224, 2013
122013
Teachers’ and children’s perceptions about their relationships: examining the construct of dependency in the Greek sociocultural context
A Gregoriadis, V Grammatikopoulos, N Tsigilis, K Verschueren
Attachment & human development, 1-16, 2020
112020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20