Παρακολούθηση
François Picalausa
François Picalausa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ulb.ac.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
What are real SPARQL queries like?
F Picalausa, S Vansummeren
Proceedings of the International Workshop on Semantic Web Information …, 2011
1262011
A structural approach to indexing triples
F Picalausa, Y Luo, GHL Fletcher, J Hidders, S Vansummeren
Extended Semantic Web Conference, 406-421, 2012
752012
Storing and indexing massive RDF datasets
Y Luo, F Picalausa, GHL Fletcher, J Hidders, S Vansummeren
Semantic search over the web, 31-60, 2012
532012
On the satisfiability problem for SPARQL patterns
X Zhang, J Van den Bussche, F Picalausa
Journal of Artificial Intelligence Research 56, 403-428, 2016
312016
Principles of guarded structural indexing
F Picalausa, GHL Fletcher, J Hidders, S Vansummeren
Proc. 17th International Conference on Database Theory (ICDT), March 24-28 …, 2014
122014
A data model for algorithmic multiple criteria decision analysis
O Cailloux, T Tervonen, B Verhaegen, F Picalausa
Annals of Operations Research 217 (1), 77-94, 2014
62014
XEvolve: an XML schema evolution framework
F Picalausa, F Servais, E Zimányi
Proceedings of the 2011 ACM Symposium on Applied Computing, 1645-1650, 2011
52011
On guarded simulations and acyclic first-order languages.
GHL Fletcher, J Hidders, S Vansummeren, Y Luo, F Picalausa, P De Bra
DBPL, 2011
42011
Guarded structural indexes: theory and application to relational RDF databases
F Picalausa
Université libre de Bruxelles, 2013
32013
Storing and Indexing Massive RDF Datasets
G Fletcher, J Hidders, Y Luo, F Picalausa, S Vansummeren, RD Virgilio, ...
Semantic Search over the Web, 2012
2012
Indexing Triples with SAINT DB
Y Luo, F Picalausa, GHL Fletcher, J Hidders, S Vansummeren, P De Bra
SAINT-DB: A structural indexing based triple store
GHL Fletcher, J Hidders, Y Luo, P De Bra
Guarded Structural Indexes
F Picalausa
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13