Παρακολούθηση
Rebecca Montanari
Rebecca Montanari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantic Web languages for policy representation and reasoning: A comparison of KAoS, Rei, and Ponder
G Tonti, JM Bradshaw, R Jeffers, R Montanari, N Suri, A Uszok
International Semantic Web Conference, 419-437, 2003
4582003
Context-aware middleware for resource management in the wireless internet
P Bellavista, A Corradi, R Montanari, C Stefanelli
IEEE Transactions on software engineering 29 (12), 1086-1099, 2003
2552003
A semantic context-aware access control framework for secure collaborations in pervasive computing environments
A Toninelli, R Montanari, L Kagal, O Lassila
International semantic web conference, 473-486, 2006
2192006
Context-aware middleware for anytime, anywhere social networks
D Bottazzi, R Montanari, A Toninelli
IEEE Intelligent Systems 22 (5), 23-32, 2007
1432007
Context-based access control management in ubiquitous environments
A Corrad, R Montanari, D Tibaldi
Third IEEE International Symposium on Network Computing and Applications …, 2004
1352004
Context-aware middleware solutions for anytime and anywhere emergency assistance to elderly people
D Bottazzi, A Corradi, R Montanari
IEEE Communications Magazine 44 (4), 82-90, 2006
1302006
Semantic-based discovery to support mobile context-aware service access
A Toninelli, A Corradi, R Montanari
Computer Communications 31 (5), 935-949, 2008
1152008
Context-based access control for ubiquitous service provisioning
A Corradi, R Montanari, D Tibaldi
Proceedings of the 28th Annual International Computer Software and …, 2004
1022004
Crowdsensing in urban areas for city-scale mass gathering management: Geofencing and activity recognition
G Cardone, A Cirri, A Corradi, L Foschini, R Ianniello, R Montanari
IEEE Sensors Journal 14 (12), 4185-4195, 2014
932014
Dynamic binding in mobile applications
P Bellavista, A Corradi, R Montanari, C Stefanelli
IEEE Internet Computing 7 (2), 34-42, 2003
842003
Mobile agents integrity for electronic commerce applications
A Corradi, M Cremonini, R Montanari, C Stefanelli
Information Systems 24 (6), 519-533, 1999
821999
Mobile social networking middleware: A survey
P Bellavista, R Montanari, SK Das
Pervasive and Mobile Computing 9 (4), 437-453, 2013
812013
A mobile computing middleware for location-and context-aware internet data services
P Bellavista, A Corradi, R Montanari, C Stefanelli
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 6 (4), 356-380, 2006
802006
Container orchestration engines: A thorough functional and performance comparison
IM Al Jawarneh, P Bellavista, F Bosi, L Foschini, G Martuscelli, ...
ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2019
782019
Enabling secure service discovery in mobile healthcare enterprise networks
A Toninelli, R Montanari, A Corradi
IEEE wireless Communications 16 (3), 24-32, 2009
752009
Context-aware semantic discovery for next generation mobile systems
P Bellavista, A Corradi, R Montanari, A Toninelli
IEEE Communications Magazine 44 (9), 62-71, 2006
742006
Security issues in mobile agent technology
A Corradi, R Montanari, C Stefanelli
Proceedings 7th IEEE Workshop on Future Trends of Distributed Computing …, 1999
741999
Proteus: A semantic context-aware adaptive policy model
A Toninelli, R Montanari, L Kagal, O Lassila
Eighth IEEE International Workshop on Policies for Distributed Systems and …, 2007
712007
Mobile agents protection in the Internet environment
A Corradi, R Montanari, C Stefanelli
Proceedings. Twenty-Third Annual International Computer Software and …, 1999
671999
Context-based security management for multi-agent systems
R Montanari, A Toninelli, JM Bradshaw
IEEE 2nd Symposium on Multi-Agent Security and Survivability, 2005., 75-84, 2005
622005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20