Παρακολούθηση
Zheng Fang
Zheng Fang
Qualcomm Inc
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Development and testing of a general amber force field
J Wang, RM Wolf, JW Caldwell, PA Kollman, DA Case
Journal of computational chemistry 25 (9), 1157-1174, 2004
173702004
Experimental Realization of a Three-Dimensional Topological Insulator, Bi2Te3
YL Chen, JG Analytis, JH Chu, ZK Liu, SK Mo, XL Qi, HJ Zhang, DH Lu, ...
science 325 (5937), 178-181, 2009
42452009
Large-gap quantum spin Hall insulators in tin films
Y Xu, B Yan, HJ Zhang, J Wang, G Xu, P Tang, W Duan, SC Zhang
Physical review letters 111 (13), 136804, 2013
14052013
High-temperature polybenzimidazole fuel cell membranes via a sol− gel process
L Xiao, H Zhang, E Scanlon, LS Ramanathan, EW Choe, D Rogers, ...
Chemistry of Materials 17 (21), 5328-5333, 2005
6662005
Vanadium flow battery for energy storage: prospects and challenges
C Ding, H Zhang, X Li, T Liu, F Xing
The journal of physical chemistry letters 4 (8), 1281-1294, 2013
5532013
Highly ordered, millimeter‐scale, continuous, single‐crystalline graphene monolayer formed on Ru (0001)
Y Pan, H Zhang, D Shi, J Sun, S Du, F Liu, H Gao
Advanced Materials 21 (27), 2777-2780, 2009
5352009
Hydrothermal synthetic strategies of inorganic semiconducting nanostructures
W Shi, S Song, H Zhang
Chemical Society Reviews 42 (13), 5714-5743, 2013
5282013
A Rice WRKY Gene Encodes a Transcriptional Repressor of the Gibberellin Signaling Pathway in Aleurone Cells
ZL Zhang, Z Xie, X Zou, J Casaretto, TD Ho, QJ Shen
Plant Physiology 134 (4), 1500-1513, 2004
5192004
Long non-coding RNA: a new player in cancer
H Zhang, Z Chen, X Wang, Z Huang, Z He, Y Chen
Journal of hematology & oncology 6, 1-7, 2013
4722013
The improved Allium/Vicia root tip micronucleus assay for clastogenicity of environmental pollutants
TH Ma, Z Xu, C Xu, H McConnell, EV Rabago, GA Arreola, H Zhang
Mutation Research/Environmental Mutagenesis and Related Subjects 334 (2 …, 1995
4641995
Microwave assisted extraction of secondary metabolites from plants: Current status and future directions
HF Zhang, XH Yang, Y Wang
Trends in Food Science & Technology 22 (12), 672-688, 2011
4502011
Engineering the nanoarchitecture and texture of polymeric carbon nitride semiconductor for enhanced visible light photocatalytic activity
F Dong, Z Wang, Y Sun, WK Ho, H Zhang
Journal of colloid and interface science 401, 70-79, 2013
4072013
Graphene oxide covalently grafted upconversion nanoparticles for combined NIR mediated imaging and photothermal/photodynamic cancer therapy
Y Wang, H Wang, D Liu, S Song, X Wang, H Zhang
Biomaterials 34 (31), 7715-7724, 2013
3752013
Synthesis and characterization of pyridine‐based polybenzimidazoles for high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell applications
L Xiao, H Zhang, T Jana, E Scanlon, R Chen, EW Choe, LS Ramanathan, ...
Fuel cells 5 (2), 287-295, 2005
3732005
Application of bio-organic fertilizer can control Fusarium wilt of cucumber plants by regulating microbial community of rhizosphere soil
M Qiu, R Zhang, C Xue, S Zhang, S Li, N Zhang, Q Shen
Biology and Fertility of Soils 48, 807-816, 2012
3712012
Microstructure and oxidation behavior of new refractory high entropy alloys
CM Liu, HM Wang, SQ Zhang, HB Tang, AL Zhang
Journal of alloys and compounds 583, 162-169, 2014
3482014
Modification of Nafion membrane using interfacial polymerization for vanadium redox flow battery applications
Q Luo, H Zhang, J Chen, P Qian, Y Zhai
Journal of Membrane Science 311 (1-2), 98-103, 2008
3272008
Managing knowledge for innovation: The role of cooperation, competition, and alliance nationality
H Zhang, C Shu, X Jiang, AJ Malter
Journal of international marketing 18 (4), 74-94, 2010
3022010
A load balancing mechanism based on ant colony and complex network theory in open cloud computing federation
Z Zhang, X Zhang
2010 The 2nd international conference on industrial mechatronics and …, 2010
2982010
Research on 10-year tendency of China coal mine accidents and the characteristics of human factors
H Chen, H Qi, R Long, M Zhang
Safety science 50 (4), 745-750, 2012
2672012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20