Παρακολούθηση
Hugo Barbosa
Hugo Barbosa
Άλλα ονόματαHugo Serrano, Hugo Serrano Barbosa Filho, Hugo Barbosa Filho
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα exeter.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human mobility: Models and applications
H Barbosa, M Barthelemy, G Ghoshal, CR James, M Lenormand, T Louail, ...
Physics Reports 734, 1-74, 2018
8692018
Hierarchical organization of urban mobility and its connection with city livability
A Bassolas, H Barbosa-Filho, B Dickinson, X Dotiwalla, P Eastham, ...
Nature communications 10 (1), 4817, 2019
1652019
From the betweenness centrality in street networks to structural invariants in random planar graphs
A Kirkley, H Barbosa, M Barthelemy, G Ghoshal
Nature communications 9 (1), 2501, 2018
1432018
Morphology of travel routes and the organization of cities
M Lee, H Barbosa, H Youn, P Holme, G Ghoshal
Nature communications 8 (1), 2229, 2017
762017
The effect of recency to human mobility
H Barbosa, FB Lima-Neto, A Evsukoff, R Menezes
EPJ Data Science 4 (1), 21, 2015
762015
Uncovering the socioeconomic facets of human mobility
H Barbosa, S Hazarie, B Dickinson, A Bassolas, A Frank, H Kautz, ...
Scientific reports 11 (1), 8616, 2021
692021
Migration and social networks—an explanatory multi-evolutionary agent-based model
HS Barbosa Filho, FB de Lima Neto, W Fusco
2011 IEEE Symposium on Intelligent Agent (IA), 1-7, 2011
302011
Semi-automated 8 collaborative online training module for improving communication skills
R Zhao, V Li, H Barbosa, G Ghoshal, ME Hoque
Proceedings of the ACM on interactive, mobile, wearable and ubiquitous …, 2017
222017
Returners and Explorers Dichotomy in Web Browsing Behavior - A Human Mobility Approach
HS Barbosa, FB de Lima Neto, A Evsukoff, R Menezes
Complex Networks VII, 173-184, 2016
192016
The spatial structure of crime in urban environments
S White, T Yehle, H Serrano, M Oliveira, R Menezes
Social Informatics: SocInfo 2014 International Workshops, Barcelona, Spain …, 2015
192015
Differences in the spatial landscape of urban mobility: gender and socioeconomic perspectives
M Macedo, L Lotero, A Cardillo, R Menezes, H Barbosa
Plos one 17 (3), e0260874, 2022
152022
A data-driven network approach for characterization of political parties’ ideology dynamics
J Faustino, H Barbosa, E Ribeiro, R Menezes
Applied Network Science 4 (1), 1-15, 2019
152019
Analysis of human mobility in the UK during the COVID-19 pandemic
C Santana, F Botta, H Barbosa, F Privitera, R Menezes, R Di Clemente
preprint@ github, 2020
122020
Predicting hospital-onset Clostridium difficile using patient mobility data: A network approach
K Bush, H Barbosa, S Farooq, SJ Weisenthal, M Trayhan, RJ White, ...
Infection Control & Hospital Epidemiology 40 (12), 1380-1386, 2019
122019
Properties of healthcare teaming networks as a function of network construction algorithms
MS Zand, M Trayhan, SA Farooq, C Fucile, G Ghoshal, RJ White, CM Quill, ...
PloS one 12 (4), e0175876, 2017
112017
COVID-19 is linked to changes in the time–space dimension of human mobility
C Santana, F Botta, H Barbosa, F Privitera, R Menezes, R Di Clemente
Nature Human Behaviour 7 (10), 1729-1739, 2023
102023
From criminal spheres of familiarity to crime networks
M Oliveira, H Barbosa-Filho, T Yehle, S White, R Menezes
Complex Networks VI: Proceedings of the 6th Workshop on Complex Networks …, 2015
102015
Uncovering the differences and similarities between physical and virtual mobility
S Hazarie, H Barbosa, A Frank, R Menezes, G Ghoshal
Journal of the Royal Society Interface 17 (168), 20200250, 2020
92020
Migration, communication and social networks–An agent-based social simulation
HS Barbosa Filho, FB Lima Neto, W Fusco
Complex Networks, 67-74, 2013
92013
Connecting intercity mobility with urban welfare
S Mimar, D Soriano-Paños, A Kirkley, H Barbosa, A Sadilek, A Arenas, ...
PNAS nexus 1 (4), pgac178, 2022
82022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20