Παρακολούθηση
Panagiotis Nikitopoulos
Panagiotis Nikitopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DiStRDF: Distributed Spatio-temporal RDF Queries on Spark.
P Nikitopoulos, A Vlachou, C Doulkeridis, GA Vouros
EDBT/ICDT Workshops, 125-132, 2018
272018
Hot spot analysis over big trajectory data
P Nikitopoulos, AI Paraskevopoulos, C Doulkeridis, N Pelekis, ...
2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 761-770, 2018
242018
ARGO: A big data framework for online trajectory prediction
P Petrou, P Nikitopoulos, P Tampakis, A Glenis, N Koutroumanis, ...
Proceedings of the 16th international symposium on spatial and temporal …, 2019
152019
Parallel and scalable processing of spatio-temporal RDF queries using Spark
P Nikitopoulos, A Vlachou, C Doulkeridis, GA Vouros
GeoInformatica 25, 623-653, 2021
102021
Online event recognition from moving vehicles: Application paper
E Tsilionis, N Koutroumanis, P Nikitopoulos, C Doulkeridis, A Artikis
Theory and Practice of Logic Programming 19 (5-6), 841-856, 2019
102019
NoDA: Unified NoSQL data access operators for mobility data
N Koutroumanis, P Nikitopoulos, A Vlachou, C Doulkeridis
Proceedings of the 16th International Symposium on Spatial and Temporal …, 2019
92019
Maritime data analytics
P Tampakis, S Sideridis, P Nikitopoulos, N Pelekis, Y Theodoridis
Guide to Maritime Informatics, 119-147, 2021
82021
Parallel and distributed processing of reverse top-k queries
P Nikitopoulos, GA Sfyris, A Vlachou, C Doulkeridis, O Telelis
2019 IEEE 35th International Conference on Data Engineering (ICDE), 1586-1589, 2019
82019
BigCAB: Distributed Hot Spot Analysis over Big Spatio-temporal Data using Apache Spark (GIS Cup)
P Nikitopoulos, AI Paraskevopoulos, C Doulkeridis, N Pelekis, ...
Proceedings of the 24th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2016
62016
Pruning techniques for parallel processing of reverse top-k queries
P Nikitopoulos, GA Sfyris, A Vlachou, C Doulkeridis, O Telelis
Distributed and Parallel Databases 39, 169-199, 2021
22021
The RoadRunner framework for efficient and scalable processing of big data
C Doulkeridis, A Vlachou, P Nikitopoulos, P Tampakis, M Saouk
Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on Informatics, 215-220, 2015
12015
Distributed Storage of Large Knowledge Graphs with Mobility Data
P Nikitopoulos, N Koutroumanis, A Vlachou, C Doulkeridis, GA Vouros
Big Data Analytics for Time-Critical Mobility Forecasting: From Raw Data to …, 2020
2020
Offline Trajectory Analytics
P Tampakis, S Sideridis, P Nikitopoulos, N Pelekis, C Doulkeridis, ...
Big Data Analytics for Time-Critical Mobility Forecasting: From Raw Data to …, 2020
2020
Grant Agreement No: 687591
C Doulkeridis, A Glenis, P Nikitopoulos, G Santipantakis, A Vlachou, ...
feedback 1, 07, 2016
2016
Text Analytics Evaluation on Healthcare Using Elastic search
P Nikitopoulos, C Doulkeridis, M Themistocleous
12th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, 2015
2015
Document information
A Hart, H Richardson, L Cebamanos
2013
D3. 3 Primitive Query Operators
LB UPRC, E Chondrodima, C Doulkeridis, HV Georgiou, N Koutroumanis, ...
Offline Trajectory Analytics (Short Description)
P Tampakis, S Sideridis, P Nikitopoulos, N Pelekis, C Doulkeridis, ...
BigCAB: Distributed Hot Spot Analysis over Big Spatio-temporal Data using Apache Spark (GIS Cup 2016)
P Nikitopoulos, C Doulkeridis, N Pelekis, Y Theodoridis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19