Παρακολούθηση
Girum Demisse
Girum Demisse
Facebook AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Facial expression recognition via joint deep learning of rgb-depth map latent representations
OK Oyedotun, G Demisse, A El Rahman Shabayek, D Aouada, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2017
552017
Deformation based curved shape representation
GG Demisse, D Aouada, B Ottersten
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (6), 1338-1351, 2017
472017
Pose encoding for robust skeleton-based action recognition
GG Demisse, K Papadopoulos, D Aouada, B Ottersten
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
462018
Interpreting thermal 3D models of indoor environments for energy efficiency
GG Demisse, D Borrmann, A Nüchter
Journal of Intelligent & Robotic Systems 77, 55-72, 2015
382015
Visual and human-interpretable feedback for assisting physical activity
M Antunes, R Baptista, G Demisse, D Aouada, B Ottersten
Computer Vision–ECCV 2016 Workshops: Amsterdam, The Netherlands, October 8 …, 2016
272016
Localized trajectories for 2D and 3D action recognition
K Papadopoulos, G Demisse, E Ghorbel, M Antunes, D Aouada, ...
Sensors 19 (16), 3503, 2019
202019
View-invariant action recognition from rgb data via 3d pose estimation
R Baptista, E Ghorbel, K Papadopoulos, GG Demisse, D Aouada, ...
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
192019
Similarity metric for curved shapes in euclidean space
GG Demisse, D Aouada, B Ottersten
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
192016
A view-invariant framework for fast skeleton-based action recognition using a single rgb camera
E Ghorbel, K Papadopoulos, R Baptista, H Pathak, G Demisse, D Aouada, ...
14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer …, 2019
132019
Deformation-based 3d facial expression representation
GG Demisse, D Aouada, B Ottersten
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2018
122018
Deformation-based abnormal motion detection using 3d skeletons
R Baptista, G Demisse, D Aouada, B Ottersten
2018 Eighth International Conference on Image Processing Theory, Tools and …, 2018
102018
Mixed palletizing and task completion for virtual warehouses
G Demisse, R Mihalyi, B Okal, D Poudel, J Schauer, A Nüchter
Virtual Manufacturing and Automation Competition (VMAC) Workshop at the Int …, 2012
62012
STARR-Decision SupporT and self-mAnagement system for stRoke survivoRs Vision based Rehabilitation System
AER Shabayek, R Baptista, K Papadopoulos, G Demisse, O Oyedotun, ...
European Project Space on Networks, Systems and Technologies, 69-80, 2017
52017
Curvefusion—a method for combining estimated trajectories with applications to slam and time-calibration
S Du, HA Lauterbach, X Li, GG Demisse, D Borrmann, A Nüchter
Sensors 20 (23), 6918, 2020
42020
Fast adaptive reparametrization (far) with application to human action recognition
E Ghorbel, G Demisse, D Aouada, B Ottersten
IEEE Signal Processing Letters 27, 580-584, 2020
42020
Template-based statistical shape modelling on deformation space
GG Demisse, D Aouada, B Ottersten
2015 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 4386-4390, 2015
42015
Approximately Covariant Convolutional Neural Networks
G Demisse, M Feiszli
N/A, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17