Παρακολούθηση
Constantinos Mourlas
Constantinos Mourlas
Associate Prof, Dept. of Communication and Media Studies, National and Kapodistrian University of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα media.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A mobile agent approach for ubiquitous and personalized eHealth information systems
P Germanakos, C Mourlas, G Samaras
Proceedings of the Workshop on ‘Personalization for e-Health’of the 10th …, 2005
1612005
ACLP: Abductive constraint logic programming
AC Kakas, A Michael, C Mourlas
The Journal of Logic Programming 44 (1-3), 129-177, 2000
1332000
An object-oriented model for interactive multimedia presentations
M Vazirgiannis, C Mourlas
The Computer Journal 36 (1), 78-86, 1993
1111993
Capturing essential intrinsic user behaviour values for the design of comprehensive web-based personalized environments
P Germanakos, N Tsianos, Z Lekkas, C Mourlas, G Samaras
Computers in Human Behavior 24 (4), 1434-1451, 2008
972008
Realizing comprehensive user profile as the core element of adaptive and personalized communication environments and systems
P Germanakos, N Tsianos, Z Lekkas, C Mourlas, G Samaras
The Computer Journal 52 (7), 749-770, 2009
642009
Eye-tracking users' behavior in relation to cognitive style within an e-learning environment
N Tsianos, P Germanakos, Z Lekkas, C Mourlas, G Samaras
2009 Ninth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2009
622009
An experimental assessment of the use of cognitive and affective factors in adaptive educational hypermedia
N Tsianos, Z Lekkas, P Germanakos, C Mourlas, G Samaras
IEEE Transactions on Learning Technologies 2 (3), 249-258, 2009
442009
User-centric profiling on the basis of cognitive and emotional characteristics: An empirical study
N Tsianos, Z Lekkas, P Germanakos, C Mourlas, G Samaras
Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems: 5th International …, 2008
312008
ACLP: Flexible solutions to complex problems
AC Kakas, C Mourlas
International Conference on Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning …, 1997
271997
Cognitive and Emotional Processes in Web-Based Education: Integrating Human Factors and Personalization: integrating Human Factors and Personalization
C Mourlas, N Tsianos, P Germanakos
IGI Global, 2009
262009
A semantic approach of an adaptive and personalized web-based learning content-The case of AdaptiveWeb
P Germanakos, N Tsianos, Z Lekkas, C Mourlas, M Belk, G Samaras
Second International Workshop on Semantic Media Adaptation and …, 2007
242007
New Fundamental Profiling Characteristics for Designing Adaptive Web-based Educational Systems.
P Germanakos, N Tsianos, C Mourlas, G Samaras
CELDA, 10-17, 2005
242005
The role of emotions in the design of personalized educational systems
Z Lekkas, N Tsianos, P Germanakos, C Mourlas, G Samaras
2008 Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2008
232008
Intelligent user interfaces: adaptation and personalization systems and technologies: adaptation and personalization systems and technologies
C Mourlas, P Germanakos
IGI Global, 2008
212008
Adaptation and personalization of web-based multimedia content
P Germanakos, C Mourlas
Multimedia transcoding in mobile and wireless networks, 160-177, 2009
202009
An AdaptiveWeb System for Integrating Human Factors in Personalization of Web Content
P Germanakos, N Tsianos, Z Lekkas, C Mourlas, M Belk, G Samaras
Demonstration in the proceedings of the 11th international conference on …, 2007
202007
Integrating cognitive and emotional parameters into designing adaptive hypermedia environments
Z Lekkas, N Tsianos, P Germanakos, C Mourlas
Proceedings of the second European cognitive science conference (EuroCogSci …, 2007
202007
Working memory span and e-learning: The effect of personalization techniques on learners’ performance
N Tsianos, P Germanakos, Z Lekkas, C Mourlas, G Samaras
User Modeling, Adaptation, and Personalization: 18th International …, 2010
172010
Toward an Adaptive and Personalized Web Interaction Using Human Factors
P Germanakos, N Tsianos, Z Lekkas, C Mourlas, M Belk, G Samaras
Advances in Semantic Media Adaptation and Personalization, Volume 2, 267-302, 2009
162009
Assessment of Human Factors in Adaptive Hypermedia Environments
N Tsianos, P Germanakos, Z Lekkas, C Mourlas
Intelligent user interfaces: Adaptation and personalization systems and …, 2009
152009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20