Παρακολούθηση
Michel Petitjean
Michel Petitjean
University Paris Diderot
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα u-paris.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Molecular similarity and diversity in chemoinformatics: from theory to applications
AG Maldonado, JP Doucet, M Petitjean, BT Fan
Molecular diversity 10 (1), 39-79, 2006
2582006
Applications of the radius-diameter diagram to the classification of topological and geometrical shapes of chemical compounds
M Petitjean
Journal of chemical information and computer sciences 32 (4), 331-337, 1992
1951992
Chirality and symmetry measures: A transdisciplinary review
M Petitjean
Entropy 5 (3), 271-312, 2003
1532003
PockDrug-Server: a new web server for predicting pocket druggability on holo and apo proteins
HA Hussein, A Borrel, C Geneix, M Petitjean, L Regad, AC Camproux
Nucleic acids research 43 (W1), W436-W442, 2015
1382015
On the analytical calculation of van der Waals surfaces and volumes: Some numerical aspects
M Petitjean
Journal of Computational Chemistry 15 (5), 507-523, 1994
1241994
Mass Spectrometry of Heterocyclic Compounds used for Flavouring
G Vernin, M Petitjean
Chemistry of heterocyclic compounds in flavours and aromas, 305-342, 1982
118*1982
CoMPARA: Collaborative Modeling Project for Androgen Receptor Activity
K Mansouri, N Kleinstreuer, AM Abdelaziz, D Alberga, VM Alves, ...
Environmental Health Perspectives 128 (2), 027002, 2020
942020
PockDrug: a model for predicting pocket druggability that overcomes pocket estimation uncertainties
A Borrel, L Regad, H Xhaard, M Petitjean, AC Camproux
Journal of chemical information and modeling 55 (4), 882-895, 2015
812015
Control of peptide nanotube diameter by chemical modifications of an aromatic residue involved in a single close contact
C Tarabout, S Roux, F Gobeaux, N Fay, E Pouget, C Meriadec, M Ligeti, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (19), 7679-7684, 2011
762011
Global vision of druggability issues, applications and perspectives
H Abi Hussein, C Geneix, M Petitjean, A Borrel, D Flatters, AC Camproux
Drug Discovery Today 22 (2), 404-415, 2017
622017
On the root mean square quantitative chirality and quantitative symmetry measures
M Petitjean
Journal of Mathematical Physics 40 (9), 4587-4595, 1999
591999
Mass Spectra and Kovats' Indices Databank of Volatile Aroma Compounds
G Vernin, M Petitjean, JC Poite, J Metzger, D Fraisse, KN Suon
Computer Aids to Chemistry, 294-333, 1986
55*1986
Chiral mixtures
M Petitjean
Journal of Mathematical Physics 43 (8), 4147-4157, 2002
462002
A definition of symmetry
M Petitjean
Symmetry: Culture and Science 18 (2-3), 99-119, 2007
422007
Computing cavities, channels, pores and pockets in proteins from non-spherical ligands models
L Benkaidali, F André, B Maouche, P Siregar, M Benyettou, F Maurel, ...
Bioinformatics 30 (6), 792-800, 2014
412014
Transferrins. A Mechanism for Iron Uptake by Lactoferrin.
R Pakdaman, M Petitjean, JM El Hage Chahine
European Journal of Biochemistry 254 (1), 144-153, 1998
411998
Interactive maximal common 3D substructure searching with the combined SDM/RMS algorithm
M Petitjean
Computers & chemistry 22 (6), 463-465, 1998
351998
Mathematics of Distances and Applications
MM Deza, M Petitjean, K Markov
ITHEA, Sofia, 2012
332012
Ligand scaffold hopping combining 3D maximal substructure search and molecular similarity
F Quintus, O Sperandio, J Grynberg, M Petitjean, P Tuffery
BMC bioinformatics 10 (1), 245, 2009
282009
About second kind continuous chirality measures. 1. Planar sets
M Petitjean
Journal of Mathematical Chemistry 22 (2-4), 185-201, 1997
281997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20