Παρακολούθηση
Stavarache Lucia Larise
Stavarache Lucia Larise
UPB Bucharest, IBM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ro.ibm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ReaderBench: An integrated tool supporting both individual and collaborative learning
M Dascalu, LL Stavarache, S Trausan-Matu, P Dessus, M Bianco, ...
Proceedings of the fifth international conference on learning analytics and …, 2015
212015
ReaderBench: The learning companion
M Dascalu, L Stavarache, P Dessus, S Trausan-Matu, D Mcnamara, ...
17th Int. Conf. on Artificial Intelligence in Education (AIED 2015), 2015
142015
ReaderBench : An Integrated Cohesion-Centered Framework
M Dascalu, LL Stavarache, P Dessus, S Trausan-Matu, DS McNamara, ...
European Conference on Technology Enhanced Learning, 505-508, 2015
132015
Predicting comprehension from students’ summaries
M Dascalu, LL Stavarache, P Dessus, S Trausan-Matu, DS McNamara, ...
International Conference on Artificial Intelligence in Education, 95-104, 2015
122015
Reflecting comprehension through French textual complexity factors
M Dascalu, LL Stavarache, S Trausan-Matu, P Dessus, M Bianco
2014 IEEE 26th International Conference on Tools with Artificial …, 2014
112014
Informal learning in online knowledge communities: Predicting community response to visitor inquiries
N Nistor, M Dascălu, LL Stavarache, Y Serafin, Ș Trăușan-Matu
European Conference on Technology Enhanced Learning, 447-452, 2015
72015
Predicting newcomer integration in online knowledge communities by automated dialog analysis
N Nistor, M Dascălu, LL Stavarache, C Tarnai, Ș Trăușan-Matu
State-of-the-Art and Future Directions of Smart Learning, 13-17, 2016
62016
BlogCrawl: Customized crawling of online communities
LL Stavarache, M Balint, M Dascalu, S Trausan-Matu, N Nistor
University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin Series C-Electrical …, 2017
42017
HOW DOES TIME SHAPE A VIRTUAL COMMUNITY OF PRACTICE?
LL STAVARACHE, N NISTOR, Ş DASCĂLU, Mihai, TRĂUŞAN
Conference proceedings of» eLearning and Software for Education «(eLSE), 380-386, 2015
32015
Predicting the integration of newcomers in OKBCs based on existing members' involvement
LL Stavarache, M Dascalu, S Trausan-Matu, N Nistor
2015 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and …, 2015
22015
Topics Evolution in Online Knowledge Building Communities: A case study of cooking versus politics blogs
LL Stavarache, M Dascalu, N Nistor, S Trausan-Matu
2015 20th International Conference on Control Systems and Computer Science …, 2015
22015
PAPER VS. SLIDES: DO THEY HAVE SIMILAR TEXTUAL TRAITS?
LL Stavarache, M Dascalu, S Trausan-Matu, P Dessus
eLearning & Software for Education, 2014
12014
Building Adaptive Industry Cartridges Using a Semi-supervised Machine Learning Method
LL Stavarache
Science and Information Conference, 774-788, 2019
2019
HOW DOES TIME SHAPE A VIRTUAL COMMUNITY OF PRACTICE?
M DASCALU, S TRAUSAN-MATU, L STAVARACHE, N NISTOR
" CAROL I" National Defence University Publishing House, 2015
2015
Are Automatically Identified Reading Strategies Reliable Predictors of Comprehension and how can this be translated to students comprehension?
STM Are Automatically Identified Reading Strategies Reliable Predictors of ...
2015
Paper vs. slides
L Stavarache, M Dascalu, S Trausan-Matu, P Dessus
3rd International Workshop on Semantic and Collaborative Technologies for …, 2014
2014
PAPER VS. SLIDES: DO THEY HAVE SIMILAR TEXTUAL TRAITS?
M DASCALU, S TRAUSAN-MATU, P DESSUS, L STAVARACHE
" CAROL I" National Defence University Publishing House, 2014
2014
PAPER VS. SLIDES: DO THEY HAVE SIMILAR TEXTUAL TRAITS?
S Larise, P DESSUS, M DASCĂLU, Ş TRĂUŞAN
Conference proceedings of» eLearning and Software for Education «(eLSE), 184-192, 2014
2014
Analiza complexităţii manualelor şcolare din sistemul de învăţământ francez primar
LL Stavarache, M Dascalu, S Trausan-Matu, P Dessus
Revista Română de Interacţiune Om-Calculator 6 (4), 339-356, 2013
2013
Revista Română de Interacţiune Om-Calculator
A Balog, A Negoescu, C Mihăescu, I Schmorgun, M Mocanu, C Nandra, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20