Παρακολούθηση
Katerina Doka
Katerina Doka
Post-doctoral Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cslab.ece.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Docker-sec: A fully automated container security enhancement mechanism
F Loukidis-Andreou, I Giannakopoulos, K Doka, N Koziris
2018 IEEE 38th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2018
472018
Ether price prediction using advanced deep learning models
A Politis, K Doka, N Koziris
2021 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC), 1-3, 2021
322021
GridTorrent: Optimizing data transfers in the Grid with collaborative sharing
A Zissimos, K Doka, A Chazapis, N Koziris
11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI2007), Patras, Greece, 2007
312007
An equitable solution to the stable marriage problem
I Giannakopoulos, P Karras, D Tsoumakos, K Doka, N Koziris
2015 ieee 27th international conference on tools with artificial …, 2015
272015
Ires: Intelligent, multi-engine resource scheduler for big data analytics workflows
K Doka, N Papailiou, D Tsoumakos, C Mantas, N Koziris
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2015
272015
The ARCOMEM architecture for social-and semantic-driven web archiving
T Risse, E Demidova, S Dietze, W Peters, N Papailiou, K Doka, ...
Future Internet 6 (4), 688-716, 2014
272014
Mix ‘n’match multi-engine analytics
K Doka, N Papailiou, V Giannakouris, D Tsoumakos, N Koziris
2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 194-203, 2016
262016
Exploiting the social and semantic web for guided web archiving
T Risse, S Dietze, W Peters, K Doka, Y Stavrakas, P Senellart
Theory and Practice of Digital Libraries: Second International Conference …, 2012
212012
k-Anonymization by freeform generalization
K Doka, M Xue, D Tsoumakos, P Karras
Proceedings of the 10th ACM Symposium on Information, Computer and …, 2015
172015
Brown Dwarf: A fully-distributed, fault-tolerant data warehousing system
K Doka, D Tsoumakos, N Koziris
Journal of Parallel and Distributed Computing 71 (11), 1434-1446, 2011
162011
Online querying of d-dimensional hierarchies
K Doka, D Tsoumakos, N Koziris
Journal of Parallel and Distributed Computing 71 (3), 424-437, 2011
142011
Entity Extraction and Consolidation for Social Web Content Preservation.
S Dietze, D Maynard, E Demidova, T Risse, W Peters, K Doka, ...
SDA 912, 18-29, 2012
132012
Kanis: preserving k-anonymity over distributed data
K Doka, D Tsoumakos, N Koziris
Research Center Athena, Athens, Greece, 2011
132011
Fair procedures for fair stable marriage outcomes
N Tziavelis, I Giannakopoulos, RQ Johansen, K Doka, N Koziris, P Karras
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05), 7269-7276, 2020
122020
Leveraging blockchain technology to break the cloud computing market monopoly
T Bakogiannis, I Mytilinis, K Doka, G Goumas
Computers 9 (1), 9, 2020
122020
Isolation in docker through layer encryption
I Giannakopoulos, K Papazafeiropoulos, K Doka, N Koziris
2017 IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2017
122017
Equitable stable matchings in quadratic time
N Tziavelis, I Giannakopoulos, K Doka, N Koziris, P Karras
Advances in neural information processing systems 32, 2019
112019
A grid middleware for data management exploiting peer-to-peer techniques
A Asiki, K Doka, I Konstantinou, A Zissimos, D Tsoumakos, N Koziris, ...
Future Generation Computer Systems 25 (4), 426-435, 2009
112009
Cloudagora: Democratizing the cloud
K Doka, T Bakogiannis, I Mytilinis, G Goumas
Blockchain–ICBC 2019: Second International Conference, Held as Part of the …, 2019
102019
Modissense: A distributed spatio-temporal and textual processing platform for social networking services
I Mytilinis, I Giannakopoulos, I Konstantinou, K Doka, D Tsitsigkos, ...
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2015
102015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20