Παρακολούθηση
Dimitris Kavroudakis
Dimitris Kavroudakis
Associate Professor, University of the Aegean, Department of Geography
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences
T ISPRS, I TC II, W ISPRS
EMERGENCE, 2018
209*2018
Agritourism networks: empirical evidence from two case studies in Greece
S Karampela, D Kavroudakis, T Kizos
Current Issues in Tourism, 1-20, 2017
452017
Machine learning classification ensemble of multitemporal Sentinel-2 images: The case of a mixed mediterranean ecosystem
C Vasilakos, D Kavroudakis, A Georganta
Remote Sensing 12 (12), 2005, 2020
412020
Superior knee flexor strength at 2 years with all-inside short-graft anterior cruciate ligament reconstruction vs a conventional hamstring technique
P Kouloumentas, E Kavroudakis, E Charalampidis, D Kavroudakis, ...
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 27, 3592-3598, 2019
392019
Mind the Gap: Education inequality across EU regions
D Ballas, R Lupton, D Kavroudakis, B Hennig, V Yiagopoulu, R Dale, ...
European Commission, Directorate-General for Education and Culture, 2012
392012
Using spatial microsimulation to model social and spatial inequalities in educational attainment
D Kavroudakis, D Ballas, M Birkin
Applied Spatial Analysis and Policy 6, 1-23, 2013
382013
Eutrophication Monitoring for Lake Pamvotis, Greece, Using Sentinel-2 Data
M Peppa, C Vasilakos, D Kavroudakis
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (3), 143, 2020
322020
Mapping cultural heritage in coastal areas with UAS: The case study of Lesvos Island
A Papakonstantinou, D Kavroudakis, Y Kourtzellis, M Chtenellis, ...
Heritage 2 (2), 1404-1422, 2019
222019
Smart cities in the Mediterranean: Coping with sustainability objectives in small and medium-sized cities and Island Communities
A Stratigea, E Kyriakides, C Nicolaides
Springer, 2017
192017
Spatial microsimulation and agent-based modelling
D Ballas, T Broomhead, PM Jones
The practice of spatial analysis: Essays in memory of professor Pavlos …, 2019
182019
The Interplay of Objectivity and Subjectivity in Landscape Character Assessment: Qualitative and Quantitative Approaches and Challenges
TS Terkenli, A Gkoltsiou, D Kavroudakis
Land 10 (1), 1-1, 2021
142021
Sms: An R package for the construction of microdata for geographical analysis
D Kavroudakis
Journal of Statistical Software 68, 1-23, 2015
142015
Open source software to enhance the STEM learning environment
M Dawson, I Al Saeed, J Wright, F Onyegbula
Handbook of research on education and technology in a changing society, 569-580, 2014
122014
Mediterranean Cities and Island Communities
A Stratigea, D Kavroudakis
10*2019
SimEducation: A dynamic spatial microsimulation model for understanding educational inequalities
D Kavroudakis, D Ballas, M Birkin
Spatial microsimulation: A reference guide for users, 209-222, 2012
102012
Post-earthquake recovery phase monitoring and mapping based on UAS data
N Soulakellis, C Vasilakos, S Chatzistamatis, D Kavroudakis, G Tataris, ...
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (7), 447, 2020
92020
Do identity and location data interrelate? New affiliations and privacy concerns in social-driven sharing
K Vgena, A Kitsiou, C Kalloniatis, D Kavroudakis
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 16th International …, 2019
92019
Synergistic exploitation of geoinformation methods for post-earthquake 3D mapping of Vrisa traditional settlement, Lesvos island, Greece
N Soulakellis, S Chatzistamatis, C Vasilakos, G Tataris, ...
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2018
82018
Toward addressing location privacy issues: new affiliations with social and location attributes
K Vgena, A Kitsiou, C Kalloniatis, D Kavroudakis, S Gritzalis
Future Internet 11 (11), 234, 2019
72019
Distribution, Population Size, and Habitat Characteristics of the Endangered European Ground Squirrel (Spermophilus citellus, Rodentia, Mammalia) in Its …
DL Rammou, D Kavroudakis, D Youlatos
Sustainability 13 (15), 8411, 2021
62021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20