Παρακολούθηση
Wojciech Mostowski
Wojciech Mostowski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hh.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The key tool
W Ahrendt, T Baar, B Beckert, R Bubel, M Giese, R Hähnle, W Menzel, ...
Software and Systems Modeling 4 (1), 32-54, 2005
4082005
Malicious code on Java Card smartcards: Attacks and countermeasures
W Mostowski, E Poll
International Conference on Smart Card Research and Advanced Applications, 1-16, 2008
1092008
The KeY platform for verification and analysis of Java programs
W Ahrendt, B Beckert, D Bruns, R Bubel, C Gladisch, S Grebing, R Hähnle, ...
Verified Software: Theories, Tools and Experiments: 6th International …, 2014
912014
Efficient U-Prove implementation for anonymous credentials on smart cards
W Mostowski, P Vullers
Security and Privacy in Communication Networks: 7th International ICST …, 2012
762012
Model learning and model-based testing
BK Aichernig, W Mostowski, MR Mousavi, M Tappler, M Taromirad
Machine Learning for Dynamic Software Analysis: Potentials and Limits …, 2018
572018
Developing efficient blinded attribute certificates on smart cards via pairings
L Batina, JH Hoepman, B Jacobs, W Mostowski, P Vullers
Smart Card Research and Advanced Application: 9th IFIP WG 8.8/11.2 …, 2010
502010
A Program Logic for Handling Java Card’s Transaction Mechanism
B Beckert, W Mostowski
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering …, 2003
482003
Fingerprinting passports
H Richter, W Mostowski, E Poll
NLUUG spring conference on security 1 (1), 2008
472008
The COST IC0701 verification competition 2011
T Bormer, M Brockschmidt, D Distefano, G Ernst, JC Filliâtre, R Grigore, ...
Formal Verification of Object-Oriented Software: International Conference …, 2012
442012
Fully verified Java Card API reference implementation
W Mostowski
[Sl]: CEUR, 2007
432007
The K£ X System: Integrating Object-Oriented Design and Formal Methods
W Ahrendt, T Baar, B Beckert, M Giese, E Habermalz, R Hahnle, ...
Fundamental Approaches to Software Engineering: 5th International Conference …, 2002
402002
Formalisation and Verification of Java Card Security Properties in Dynamic Logic
W Mostowski
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering …, 2005
372005
Model-based testing of electronic passports
WI Mostowski, E Poll, J Schmaltz, J Tretmans, RJM Wichers Schreur
Berlin: Springer Verlag, 2009
362009
Full memory attack on a Java Card
J Hogenboom, W Mostowski
Louvain-la-Neuve, Belgium: Universite Catholique de Louvain, 2009
312009
Verification of concurrent systems with VerCors
A Amighi, S Blom, S Darabi, M Huisman, W Mostowski, ...
Formal Methods for Executable Software Models: 14th International School on …, 2014
292014
Verification of safety properties in the presence of transactions
R Hähnle, W Mostowski
Construction and Analysis of Safe, Secure, and Interoperable Smart Devices …, 2005
272005
Specifying Java Card API in OCL
D Larsson, W Mostowski
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 102, 3-19, 2004
222004
Team halmstad approach to cooperative driving in the grand cooperative driving challenge 2016
M Aramrattana, J Detournay, C Englund, V Frimodig, OU Jansson, ...
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 19 (4), 1248-1261, 2018
192018
VerifyThis–verification competition with a human factor
G Ernst, M Huisman, W Mostowski, M Ulbrich
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 25 Years …, 2019
182019
Implementation-level verification of algorithms with KeY
D Bruns, W Mostowski, M Ulbrich
International journal on software tools for technology transfer 17, 729-744, 2015
182015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20