Παρακολούθηση
Maria Papastergiou
Maria Papastergiou
Postdoctoral Researcher, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Activated carbon functionalized with Mn (II) Schiff base complexes as efficient alkene oxidation catalysts: Solid support matters
A Mavrogiorgou, M Papastergiou, Y Deligiannakis, M Louloudi
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 393, 8-17, 2014
612014
Mechanically strong polyurea/polyurethane-cross-linked alginate aerogels
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
ACS Applied Polymer Materials 2 (5), 1974-1988, 2020
322020
Activated vs. pyrolytic carbon as support matrix for chemical functionalization: efficient heterogeneous non-heme Mn (II) catalysts for alkene oxidation with H2O2
A Simaioforidou, M Papastergiou, A Margellou, D Petrakis, M Louloudi
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 426, 516-525, 2017
272017
Comparative study of the catalytic thermodynamic barriers for two homologous Mn-and Fe-non-heme oxidation catalysts
M Papastergiou, P Stathi, ER Milaeva, Y Deligiannakis, M Louloudi
Journal of Catalysis 341, 104-115, 2016
272016
Polyurea-crosslinked biopolymer aerogel beads
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
RSC advances 10 (67), 40843-40852, 2020
232020
Millimeter-Size Spherical Polyurea Aerogel Beads with Narrow Size Distribution
D Chriti, G Raptopoulos, M Papastergiou, P Paraskevopoulou
Gels 4 (3), 66, 2018
222018
Poly (urethane-acrylate) aerogels via radical polymerization of dendritic urethane-acrylate monomers
M Papastergiou, A Kanellou, D Chriti, G Raptopoulos, P Paraskevopoulou
Materials 11 (11), 2249, 2018
212018
Strategies toward catalytic biopolymers: Incorporation of tungsten in alginate aerogels
P Paraskevopoulou, P Gurikov, G Raptopoulos, D Chriti, M Papastergiou, ...
Polyhedron 154, 209-216, 2018
182018
Extremely Efficient Uranium Removal from Aqueous Environments with Polyurea-Cross-Linked Alginate Aerogel Beads
E Georgiou, G Raptopoulos, M Papastergiou, P Paraskevopoulou, ...
ACS Applied Polymer Materials 4 (2), 920-928, 2022
172022
Metal-doped carbons from polyurea-crosslinked alginate aerogel beads
G Raptopoulos, M Papastergiou, D Chriti, E Effraimopoulou, T Čendak, ...
Materials Advances 2 (8), 2684-2699, 2021
162021
Evaluation of polyurea-crosslinked alginate aerogels for seawater decontamination
P Paraskevopoulou, G Raptopoulos, F Leontaridou, M Papastergiou, ...
Gels 7 (1), 27, 2021
142021
Poly (urethane-acrylate) aerogels from the isocyanurate trimer of isophorone diisocyanate
M Papastergiou, D Chriti, DE Damalas, G Raptopoulos, ...
The Journal of Supercritical Fluids 148, 42-54, 2019
142019
Synthesis, Characterization, Magnetic and Catalytic Properties of a Ladder‐Shaped MnII Coordination Polymer
S Lymperopoulou, M Papastergiou, M Louloudi, CP Raptopoulou, ...
European Journal of Inorganic Chemistry 2014 (23), 3638-3644, 2014
142014
Bio-inspired Mn-catalysts immobilized on silica surface: The influence of the ligand synthesis on catalytic behavior
M Papastergiou, A Stamatis, A Simaioforidou, M Louloudi
Catalysis Communications 108, 33-40, 2018
72018
Mechanisms of Co-catalytic Action of Humic-Like Additives on Pentachlorophenol Oxidation by a Fe-Porphyrin Catalyst
M Louloudi, M Papastergiou, SP Perlepes
Functions of Natural Organic Matter in Changing Environment, 543-547, 2013
2013
Synthesis of polyurea aerogels with first-row transition metal catalysts
E Effraimopoulou, D Chriti, M Papastergiou, G Raptopoulos, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16