Παρακολούθηση
Futoshi Naya
Futoshi Naya
Vice President, Head of NTT Communication Science Laboratories, Nippon Telegraph and Telephone
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hco.ntt.co.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Differences in effect of robot and screen agent recommendations on human decision-making
K Shinozawa, F Naya, J Yamato, K Kogure
International journal of human-computer studies 62 (2), 267-279, 2005
2582005
Workers' routine activity recognition using body movements and location information
F Naya, R Ohmura, F Takayanagi, H Noma, K Kogure
2006 10th IEEE international symposium on wearable computers, 105-108, 2006
942006
Bluetooth-based indoor proximity sensing for nursing context awareness
F Naya, H Noma, R Ohmura, K Kogure
Ninth IEEE International Symposium on Wearable Computers (ISWC'05), 212-213, 2005
812005
Recognizing human touching behaviors using a haptic interface for a pet-robot
F Naya, J Yamato, K Shinozawa
IEEE SMC'99 Conference Proceedings. 1999 IEEE International Conference on …, 1999
721999
Change-point detection with feature selection in high-dimensional time-series data
M Yamada, A Kimura, F Naya, H Sawada
Twenty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2013
692013
B-pack: a bluetooth-based wearable sensing device for nursing activity recognition
R Ohmura, F Naya, H Noma, K Kogure
2006 1st international symposium on wireless pervasive computing, 6 pp.-6, 2006
492006
Activity recognition from interactions with objects using dynamic bayesian network
T Inomata, F Naya, N Kuwahara, F Hattori, K Kogure
Proceedings of the 3rd ACM International Workshop on Context-Awareness for …, 2009
442009
Robots as new media: A cross-cultural examination of social and cognitive responses to robotic and on-screen agents
K Shinozawa, B Reeves, K Wise, S Lim, H Maldonado, F Naya
Proceedings of Annual Conference of Internation Communication Association …, 2003
352003
Multiagent-based distributed manipulator control
A Mori, F Naya, N Osato, T Kawaoka
1996 IEEE/SICE/RSJ International Conference on Multisensor Fusion and …, 1996
321996
Transferring positioning model for device-free passive indoor localization
K Ohara, T Maekawa, Y Kishino, Y Shirai, F Naya
Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and …, 2015
312015
Estimating people flow from spatiotemporal population data via collective graphical mixture models
T Iwata, H Shimizu, F Naya, N Ueda
ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TSAS) 3 (1), 1-18, 2017
262017
Toward on-demand urban air quality monitoring using public vehicles
Y Shirai, Y Kishino, F Naya, Y Yanagisawa
Proceedings of the 2nd International Workshop on Smart, 1-6, 2016
242016
Effect of robot's tracking users on human decision making
K Shinozawa, F Naya, K Kogure, J Yamato
2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2004
212004
Abstracting IoT devices using virtual machine for wireless sensor nodes
T Suyama, Y Kishino, F Naya
2014 IEEE world forum on internet of things (WF-IoT), 367-368, 2014
202014
Evaluation of Communication with Robot and Agent: Are robots better social actors than agents?
J Yamato, K Shinozawa, F Naya, K Kogure
INTERACT, 690-691, 2001
202001
Real-time and proactive navigation via spatio-temporal prediction
N Ueda, F Naya, H Shimizu, T Iwata, M Okawa, H Sawada
Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on …, 2015
162015
Robots versus on-screen agents: effects on social and emotional responses
B Reeves, K Wise, H Maldonado, K Kogure, K Shinozawa, F Naya
CHI 2003, 2003
152003
A method for measuring and analyzing driving behavior using wireless accelerometers
M Tada, F Naya, R Ohmura, M Okada, H Noma, T Toriyama, K Kogure
IEICE Trans. Information and Systems 91 (4), 1115-1129, 2008
132008
Practical design of a sensor network for understanding nursing activities
R Ohmura, F Naya, H Noma, N Kuwahara, T Toriyama, K Kogure
Proceedings. 2006 31st IEEE Conference on Local Computer Networks, 615-622, 2006
132006
Building dialogue corpora for nursing activity analysis
HI Ozaku, A Abe, N Kuwahara, F Naya, K Kogure, K Sagara
Proceedings of the Sixth International Workshop on Linguistically …, 2005
122005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20