Malandrakis Emmanouil
Malandrakis Emmanouil
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The reproductive cycle of Norway lobster
E Mente, IT Karapanagiotidis, P Logothetis, D Vafidis, E Malandrakis, ...
Journal of Zoology 278 (4), 324-332, 2009
312009
Molecular cloning of four glutathione peroxidase (GPx) homologs and expression analysis during stress exposure of the marine teleost Sparus aurata
EE Malandrakis, A Exadactylos, O Dadali, E Golomazou, S Klaoudatos, ...
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular …, 2014
272014
Effect of fishmeal replacement by poultry by‐product meal on growth performance, proximate composition, digestive enzyme activity, haematological parameters and gene expression …
IT Karapanagiotidis, P Psofakis, E Mente, E Malandrakis, E Golomazou
Aquaculture Nutrition, 2018
112018
DNA damage and differential gene expression associated with physical stress in gilthead seabream (Sparus aurata)
EE Malandrakis, O Dadali, E Golomazou, M Kavouras, S Dailianis, ...
General and comparative endocrinology 236, 98-104, 2016
82016
Anaesthetic and genotoxic effect of medicinal plant extracts in gilthead seabream (Sparus aurata L.)
E Golomazou, EE Malandrakis, M Kavouras, T Karatzinos, H Miliou, ...
Aquaculture 464, 673-682, 2016
72016
Identification of the abiotic stress-related transcription in little Neptune grass Cymodocea nodosa with RNA-seq
E Malandrakis, O Dadali, M Kavouras, T Danis, P Panagiotaki, H Miliou, ...
Marine genomics 34, 47-56, 2017
42017
Abiotic stress of seagrasses: recent advances in transcriptomics, genomics, and systems biology
EE Malandrakis, T Danis, A Iona, A Exadactylos
Systems Biology of Marine Ecosystems, 119-132, 2017
32017
Comparative genomics of Botrytis cinerea strains with differential multi-drug resistance
M Chatzidimopoulos, F Psomopoulos, EE Malandrakis, I Ganopoulos, ...
Frontiers in plant science 7, 554, 2016
32016
The development of size variation in Dover sole, Solea solea and turbot, Scophthalmus maximus: genetic variability between different geographical and among …
A Exadactylos, EE Malandrakis, P Panagiotaki, AJ Geffen
Aquaculture Research 44 (12), 1912-1925, 2013
32013
Evaluation of Toyocerin®, a probiotic containing Bacillus toyoi spores, on the health status and performance of sows and their litters
IE Georgoulakis, K Alexopoulos, C Miliotis, EE Malandrakis, SC Kyriakis
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 55 (1), 34-45, 2004
32004
Hox gene expression profiles during embryonic development of common sole
M Kavouras, EE Malandrakis, E Golomazou, I Konstantinidis, E Blom, ...
Animal Biology, 2018
12018
Partial replacement of fresh algae with dry, in intensive seabream larval production
D Dimopoulos, P Panagiotaki, E Golomazou, E Malandrakis, O Dadali, ...
International Aquatic Research 2 (3), 163-166, 2010
12010
DNA damage and repair efficiency comet assay in intensively reared sea bream (Sparus aurata), exposed to heavy metals
M Kavouras, EE Malandrakis, S Dailianis, O Dadali, K Chatzipli, ...
Rapp Comm Int Mer Médit 39, 558, 2010
12010
Effect of fishmeal replacement by hydrolyzed feather meal on growth performance, proximate composition, digestive enzyme activity, haematological parameters and growth-related …
P Psofakis, IT Karapanagiotidis, EE Malandrakis, E Golomazou, ...
Aquaculture 521, 735006, 2020
2020
Hox genes polymorphism depicts developmental disruption of common sole eggs
M Kavouras, EE Malandrakis, T Danis, E Blom, K Anastassiadis, ...
Open Life Sciences 14 (1), 549-563, 2019
2019
Heterozygosity fitness correlations and generation interval of the Norway lobster in the Aegean Sea, eastern Mediterranean
GA Gkafas, M Hatziioannou, EE Malandrakis, CS Tsigenopoulos, ...
Journal of Biological Research-Thessaloniki 26 (1), 1-9, 2019
2019
Fish and Genes: From Marine Ecology to Applied Hydrobiology and Beyond
EE Malandrakis, E Golomazou, P Panagiotaki
Elsevier, 2019
2019
Genome-Guided Transcriptomics, DNA-Protein Interactions, and Variant Calling
EE Malandrakis, O Dadali
Bioinformatics in the Era of Post Genomics and Big Data, 1, 2018
2018
Early diagnosis of enteromyxosis in intensively reared sharpsnout seabream, Diplodus puntazzo
E Golomazou, A Exadactylos, EE Malandrakis, T Karatzinos, G Gkafas, ...
Aquatic living resources 27 (2), 99-106, 2014
2014
IE Γεωργουλάκης1, Κ. Αλεξόπουλος2, Χ. Μη-λιώτης3, ΕΕ Μαλανδράκης1, ΣΚ Κυριακής3
EE Malandrakis, SC Kyriakis
JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY 55 (1), 2004
2004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20